Over accreditatie

Voor hoeveel punten is Psyfar vs geaccrediteerd?

Psyfar vs is geaccrediteerd door de VSR. Per editie kunnen 5 punten worden behaald; dat zijn er 15 op jaarbasis!

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Iedere e-learningmodule is door de VSR geaccrediteerd voor 1 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Psyfar vs’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyfarvs.nl 

Geldt deze accreditatie ook voor andere specialismen?

Psyfar vs is momenteel niet bij andere organisaties ter accreditatie aangeboden.

Als ik een editie succesvol heb afgerond, hoe ontvang ik dan het certificaat?

Na het succesvol afronden van een editie vind je het certificaat terug in Mijn Dossier, het persoonlijk onderdeel van de website waarin je zelf je gegevens beheert. Indien gewenst kun je je certificaat hier downloaden.