Vacature: redacteur Psyfar vs 

Voor de redactie van Psyfar vs zijn we opzoek naar een nieuwe redacteur.

Het opdoen van nieuwe kennis maakt dat je groeit. Het geeft je zelfvertrouwen en een brede kijk op je vakgebied. Goed geschoolde verpleegkundig specialisten leveren betere zorg. Lijkt het je leuk om zelf bij te dragen om je collega’s te helpen nog beter te worden, en heb je affiniteit met geschreven tekst? Dan willen we je vragen om te overwegen lid te worden van de redactie.

Hoe ziet de redactie van Psyfar vs er uit en wat doe je als redactielid?

De redactie van Psyfar vs bestaat uit verpleegkundig specialisten die met een brede blik naar hun vak kijken. De leden zijn afkomstig uit verschillende instellingen die opleiden en onderzoek belangrijk vinden. We streven naar een combinatie van jonge(re) en meer ervaren specialisten die een hoge standaard in nascholing voor hun vakgenoten nastreven, ambitieus zijn en met een frisse blik altijd opzoek zijn naar vernieuwing en verbetering.

De algemene taken van de redactie zijn:

  • gezamenlijk plannen van de edities: onderwerpen, artikelen, auteurs;
  • auteurs vragen voor gemiddeld 5 artikelen op jaarbasis, waarbij je gebruik maakt van je eigen netwerk, maar ook van voor jou nog onbekende mogelijke auteurs;
  • beoordelen en (inhoudelijk) redigeren van binnengekomen artikelen die worden verdeeld op basis van persoonlijke interesses en/of ervaring;
  • schrijven van artikelen, gemiddeld 1 à 2 per jaar;
  • actief bijwonen van vergaderingen (gemiddeld 4 per jaar: deels op locatie en deels telefonisch);

In de praktijk komt het erop neer dat je als redacteur binnen je eigen netwerk of daarbuiten auteurs vraagt voor het schrijven van een artikel over een onderwerp of thema dat tijdens de redactievergadering is afgestemd. Hierbij vertel je de auteur in een kort schriftelijk of mondeling overleg wat de bedoeling is. Bij een positieve reactie geef je de naam en het e-mailadres en de werktitel van het artikel door aan de redactiecoördinator van Prelum (de uitgeverij van Psyfar vs). De redactiecoördinator zorgt dan dat de auteur een gedetailleerde auteursinstructie krijgt en spreekt een datum af waarop het artikel en het beeldmateriaal binnen moeten zijn.

Op het moment dat het artikel binnen is bij de uitgeverij, wordt het artikel waar je als redacteur verantwoordelijk voor bent, naar je doorgestuurd. Je beoordeelt het stuk inhoudelijk en kijkt of wat betreft opzet, niveau en inhoud past in de vaste opbouw van Psyfar vs. Het commentaar wordt gedeeld met de hoofdredacteur en teruggekoppeld naar de auteur die daarna een tweede, en in principe definitieve, versie schrijft. Vervolgens wordt het artikel door een bureauredacteur nagelopen op zinsbouw, spelling, grammatica en juiste bronvermelding. Eén van de redacteuren binnen de redactie zorgt voor kwalitatieve en didactische e-learningvragen.

Daarna gaat het artikel naar de zetter en wordt het in de uiteindelijke vorm gegoten waarin het in het tijdschrift gepubliceerd wordt.

Wil je meewerken aan Psyfar vs en lijkt het redactiewerk je leuk? Neem dan contact met ons op via redactie@psyfarvs.nl