2017 | nummer 1

Ongelijke behandeling bij depressieve stoornissen 1 punt

Verschillen tussen mannen en vrouwen in ziektekenmerken en behandeling

Bijwerkingen

Het wordt steeds duidelijker dat er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen wat betreft gezondheid en medische behandeling. Klinische onderzoeken richten zich echter nog nauwelijks op man-vrouwverschillen. Richtlijnen maken geen onderscheid...

Naar artikel

Onder dwang behandelen met clozapine

Juridisch

Dwangbehandeling met clozapine kan bij zowel patiënten, naastbetrokkenen en als behandelteam veel ethische vraagstukken opleveren. Een moreel beraad kan ondersteunend zijn in de besluitvorming. Een dergelijke behandeling is invasief en moet...

Naar artikel

Farmacotherapie bij kinderen en jeugdigen met ASS en ADHD 1 punt

De bijzondere patiënt

In de kinder- en jeugdpsychiatrie ontbreken tot op heden richtlijnen voor farmacotherapie bij autismespectrumstoornis (ASS) in combinatie met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Er bestaan in de klinische praktijk echter goede...

Naar artikel

Switchen van en naar depotantipsychotica 1 punt

Farmacotherapie

In de psychiatrische praktijk komt het vaak voor dat orale antipsychotica omgezet moeten worden naar depotantipsychotica vanwege problemen met therapietrouw. Hierbij komen dikwijls vragen naar boven over dosisequivalentie tussen het orale middel...

Naar artikel

Geneesmiddelgeïnduceerde longziekten

Maatwerk

Bij de meeste patiënten worden klachten als benauwdheid en hoesten veroorzaakt door een respiratoir probleem of een cardiovasculaire aandoening. Chronische obstructieve longziekten (COPD) en cardiovasculaire problemen komen veelvuldig voor. Bij...

Naar artikel

Gewichtstoename bij antipsychotica 1 punt

Detectie en diagnostiek

Vrijwel alle antipsychotica kunnen gewichtstoename veroorzaken. Er zijn verschillende geneesmiddelen die worden ingezet om antipsychotica-geïnduceerde gewichtstoename te voorkomen en/of te behandelen. De meeste zijn tot dusver echter onvoldoende...

Naar artikel

Adherentie bij katatonie: een presentiebenadering

Casuïstiek

Katatonie is een syndroom dat wordt gekenmerkt door een motorische ontregeling. Bij 10% van de mensen met katatonie is er sprake van schizofrenie. Katatonie is goed te behandelen. Het onregelmatig of niet meer innemen van medicatie kan leiden tot...

Naar artikel

Voorschrijven bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen 1 punt

Psychofarmaca in de praktijk

Bij mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen is er sprake van destructief gedrag, suïcidaliteit, impulsiviteit en ernstige hechtingsproblemen. In de farmacotherapeutische behandeling kan de dynamiek binnen de interactie invloed hebben op...

Naar artikel

De basis van praktijkgericht onderzoek

Onderzoek

Dat verpleegkundig specialisten zelfstandig voorschrijven biedt kansen om juist ook thema's die daarmee samenhangen uitgebreider te onderzoeken. Het ligt mogelijk voor de hand dat de invalshoek van de verpleegkundig specialist verschilt met die...

Naar artikel

Direct abonneren

Volledige artikel lezen of e-learning maken? Word nu lid van Psyfar vs!

Direct abonneren

Blijf op de hoogte