Verplicht gebruik van depotantipsychotica

Door op 01-04-2022
 • 00Inleiding
 • 01Depotantipsychotica
 • 02Depotantipsychotica en bijwerkingen
 • 03Depotantipsychotica en farmacologische eigenschappen
 • 04Tot slot
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Verplicht gebruik van depotantipsychotica binnen wettelijke kaders bij patiënten met schizofrenie is niet gefundeerd op goed gedocumenteerd onderzoek. De beslissing om voor deze behandeloptie te kiezen, is gebaseerd op klinische overwegingen en moet passen binnen de wettelijke kaders. Afwegingsprincipes die de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) hanteert, zijn ondersteunend bij het maken van de keus voor een depotantipsychoticum. In Nederland zijn verschillende depotantipsychotica beschikbaar. Er zijn geen belangrijke verschillen in werkzaamheid of effectiviteit aangetoond tussen de verschillende depotantipsychotica. Wel verschillen antipsychotica onderling in bijkomende eigenschappen zoals bijwerkingen en farmacotherapeutische eigenschappen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Slager-Visscher, K.
Thema De bijzondere patiënt
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 april 2022
Editie Psyfar vs - Jaargang 7 - editie 1 - 2022 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • ben je op de hoogte van de afwegingsprincipes die de Wvggz hanteert;
 • weet je hoe je de afwegingsprincipes vanuit de Wvggz kunt gebruiken bij het maken van een keus tot verplicht gebruik van depotantipsychotica;
 • ken je de overwegingen om over te gaan op een depotantipsychoticum bij patiënten met schizofrenie;
 • ken je de in Nederland beschikbare depotantipsychotica;
 • weet je welke factoren kunnen meewegen bij het maken van een keus voor depotantipsychotica.