Switchen van en naar depotantipsychotica

Door op 20-04-2017
  • 00Reacties (0)

Samenvatting

In de psychiatrische praktijk komt het vaak voor dat orale antipsychotica omgezet moeten worden naar depotantipsychotica vanwege problemen met therapietrouw. Hierbij komen dikwijls vragen naar boven over dosisequivalentie tussen het orale middel en het depot en over hoelang het orale middel nog gecontinueerd moet worden. In dit artikel worden op basis van farmacokinetische overwegingen handvatten geboden bij het vaststellen van de juiste switchstrategie voor de in Nederland gebruikte depotantipsychotica.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. A.J. (Arne) Risselada,
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 april 2017
Editie Psyfar vs - Jaargang 2 - editie 1 - 2017 | nummer 1

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel

  • weet je hoe je equivalente doseringen van depotantipsychotica kunt berekenen;
  • weet je dat de eliminatiehalfwaardetijd een belangrijke rol speelt voor het bereiken van de ‘steady state’-concentratie;
  • weet je hoe je de overschakeling van orale antipsychotica naar depotantipsychotica, of vice versa, zou kunnen uitvoeren.