Stimulantia bij zelfdestructief gedrag bij autismespectrumstoornissen

Door op 01-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Autismespectrumstoornis
 • 02ASS, suïcidaliteit en automutilatie
 • 03ASS, suïcidaliteit, zelfdestructief gedrag en farmacotherapie
 • 04ASS, zelfdestructief gedrag en stimulantia
 • 05Praktische overwegingen bij het starten van een stimulantium bij suïcidaliteit en/of automutilatie bij een ASS
 • 06Take home message
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Suïcidaliteit en automutilatie komen veelvuldig voor bij mensen met een autismespectrumstoornis. Herkennen en behandelen hiervan kan een uitdaging zijn. Bij medicamenteuze interventies wordt vaak ingezet op antidepressiva, antipsychotica en anxiolytica, maar niet zelden blijft het effect uit. In recente praktijkervaringen bij het Autismeteam Noord-Nederland blijkt het inzetten van stimulantia bij volwassenen met deze stoornis een positief effect te hebben. In dit artikel wordt ingegaan op het inzetten van stimulantia bij zelfdestructief gedrag en suïcidaliteit bij volwassenen met een autismespectrumstoornis, aan de hand van een casus uit de praktijk en vakliteratuur.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bloemendal, M.
Thema De bijzondere patiënt
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2022
Editie Psyfar vs - Jaargang 7 - editie 3 - 2022 | nummer 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • weet je dat bij mensen met een ASS relatief veel automutilatie en suïcidaliteit voorkomt;
 • weet je dat je hier alert op moet zijn en er actief naar moet vragen;
 • begrijp je de mogelijke rol van executieve functiebeperkingen op het zelfdestructieve gedrag;
 • ken je de behandelmogelijkheid van instellen op stimulantia bij zelfdestructief gedrag.