Psychofarmaca bij ouderen

Door op 01-11-2022
  • 00Farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen
  • 01Praktische toepassing van psychofarmaca bij ouderen
  • 02Tot slot
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel bespreken we de farmacologische basisprincipes bij ouderen en de consequenties voor de toepassing van psychofarmaca bij de behandeling van psychische stoornissen.Het proces van inname tot uitscheiding van een geneesmiddel verandert bij het ouder worden; er treden bij ouderen bovendien grote onderlinge verschillen op. Farmacotherapie bij oudere volwassenen is daarom veel meer maatwerk dan bij jongere volwassenen. Angst voor bijwerkingen is een begrijpelijke zorg bij farmacotherapie bij ouderen, maar leidt er helaas ook toe dat behandelopties niet worden overwogen of dat behandelingen die wel worden toegepast, minder goed worden uitgevoerd (te lage dosis, te korte behandelduur).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Drenth-van Maanen, A.C.
Kok, R.M.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 november 2022
Editie Psyfar vs - Jaargang 7 - editie 3 - 2022 | nummer 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • ben je op de hoogte van de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen bij het ouder worden;
  • kun je dit toepassen in het voorschrijven van psychofarmaca bij ouderen;
  • weet je bij welke groepen psychofarmaca het adagium ‘start low, go slow’ kan leiden tot onderbehandeling.