Praktische farmacokinetiek van psychofarmaca*

Door op 01-04-2022
  • 00Inleiding
  • 01Cytochroom P450-metabolisme
  • 02Bronnen voor metabole routes van psychofarmaca
  • 03Cytochroom P450-interacties en medicatiebewaking
  • 04Conclusie; aanbeveling voor de dagelijkse praktijk
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Patiënten met (ernstige) psychiatrische stoornissen gebruiken vaak verschillende soorten psychofarmaca naast geneesmiddelen voor tegelijkertijd bestaande somatische ziekten. Hierdoor lopen zij potentieel risico op (gevaarlijke) bijwerkingen of zelfs onderbehandeling door farmacodynamische en/of farmacokinetische interacties. Elektronische voorschrijfsystemen signaleren farmacokinetische interacties, maar houden geen rekening met individuele patiëntkarakteristieken, waardoor de (klinische) relevantie van een vermelde interactie niet altijd evident is. Dit artikel biedt een conceptueel kader voor het adequaat interpreteren van interactiesignalen en gaat in op een aantal klinisch relevante farmacokinetische interacties voor de dagelijkse praktijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jacobs, G.
Mulder, H.
Thema Psychofarmaca in de praktijk
Accreditatie 2 accreditatiepunten
Publicatie 1 april 2022
Editie Psyfar vs - Jaargang 7 - editie 1 - 2022 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • ken je het mechanisme van CYP-interacties;
  • kun je een interactiesignaal adequaat interpreteren
  • ken je een aantal klinisch relevante farmacokinetische interacties tussen psychofarmaca onderling en tussen verschillende psychofarmaca en een aantal somatische geneesmiddelen