Onder dwang behandelen met clozapine

Dwangbehandeling met clozapine kan bij zowel patiënten, naastbetrokkenen en als behandelteam veel ethische vraagstukken opleveren. Een moreel beraad kan ondersteunend zijn in de besluitvorming. Een dergelijke behandeling is invasief en moet zorgvuldig, met aandacht voor de patiënt en diens betrokkenen worden uitgevoerd met inachtneming van de ethische principes, waaronder de autonomie en het recht op zelfbeschikking van de patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren