Monitoring ECG tijdens gebruik antidepressiva

  • 00Inleiding
  • 01Methode
  • 02Aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk
  • 03Beperkingen en conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Sommige antidepressiva kunnen het QTc-interval verlengen. Indien deze antidepressiva worden gebruikt in combinatie met risicoverhogende patiëntfactoren kan dat leiden tot potentieel fatale torsades de pointes (TdP) en acute hartdood. ECG-monitoring voorafgaand aan en tijdens behandeling met antidepressiva kan deze ernstige complicatie mogelijk voorkomen. De Generieke module preventie, behandeling en monitoring van bijwerkingen door antidepressiva biedt handvatten wanneer wel en wanneer geen ECG-monitoring noodzakelijk is. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mulder, H.
Simoons, M.
Seldenrijk, A.
Bakker, P.R.
Ruhé, H.G.
Thema Bijwerkingen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 augustus 2020
Editie Psyfar vs - Jaargang 5 - editie 2 - 2020 | nummer 2

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel

  • weet je dat het niet noodzakelijk is een ECG te meten indien een antidepressivum is voorgeschreven in een dosering conform de registratie en in afwezigheid van cardiale risicofactoren;
  • weet je dat er naast het QTc-verlengende antidepressivum nog minimaal twee risicofactoren aanwezig moeten zijn om het effect van het antidepressivum op het QTc-interval met behulp van ECG’s te gaan monitoren;
  • weet je waar je de Generieke module preventie, behandeling en monitoring van bijwerkingen door antidepressiva kunt vinden.