Metformine: werking en bijwerking

Dit artikel richt zich op het gebruik en de screening en monitoring van metformine als medicament bij insulineresistentie en overgewicht. Het beoogt de kennis van de verpleegkundig specialist GGZ (vs GGZ) te vergroten, zodat zij beter in staat is de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM 2) en overgewicht te monitoren. Waarbij zij een goede samenwerking heeft met de huisarts, behandelend internist of verpleegkundig specialist AGZ (vs AGZ). De vs GGZ heeft vooral een signalerende rol. Bij voldoende bekwaamheid in het voorschrijven van metformine en als de vs GGZ in een specifiek aandachtsgebied werkt waar metformine wordt voorgeschreven en/of wanneer de organisatie hier afspraken over heeft gemaakt, kan de vs GGZ metformine zelfstandig voorschrijven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koerssen, F.W.
Braker-Roelofs, H.G.
Jongma, M.L.
Thema Somatiek
Publicatie 20 augustus 2021
Editie Psyfar vs - Jaargang 6 - editie 2 - 2021 | nummer 2