Medicamenteuze therapie bij dementie

Door op 04-03-2019

Dementie kan veroorzaakt worden door verscheidene ziekteprocessen in de hersenen die alle verval van hersenweefsel tot gevolg hebben. Vaak zijn hierbij specifi eke eiwitten betrokken, zoals bèta-amyloïd bij de ziekte van Alzheimer, tau bij frontotemporale dementie en de ziekte van Alzheimer en alfa-synucleïne bij de ziekte van Parkinson en ‘Lewy body’-dementie. De klinische verschijnselen van dementie worden bepaald door
de lokalisatie en de ernst van de hersenafwijkingen. Ondanks een toenemende inspanning in het wetenschappelijk onderzoek naar dementie is er op dit moment nog geen oorzakelijke therapie beschikbaar voor de verschillende vormen van dementie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Gerwin Roks
Thema Farmacotherapie
Publicatie 4 maart 2019
Editie Psyfar vs - Jaargang 4 - editie 1 - 2019 | nummer 1