Klinisch monitoren: registratieteksten van psychofarmaca

Voor psychofarmaca bestaan registratieteksten waarin wordt aangegeven wat er bij dat specifieke middel gemonitord moet worden. Maar hoe toepasbaar zijn die monitorinstructies in de praktijk? Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de monitorinstructies van 19 psychofarmaca. Daaruit blijkt dat tweederde van die instructies te weinig informatie bevat over wat, wanneer, hoe vaak en hoe lang gemonitord moet worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel
◆ ben je op de hoogte van de meest genoemde
monitorinstructies in registratieteksten van psychofarmaca;
◆ weet je de reden voor en noodzaak tot monitoren;
◆ weet je hoe de toepasbaarheid van de monitorinstructies
voor de klinische praktijk is beoordeeld.