Ketamine als antidepressivum

 • 00De geschiedenis van ketamine
 • 01Huidige indicaties van ketamine
 • 02Farmacokinetiek
 • 03Farmacodynamiek
 • 04Het werkingsmechanisme van ketamine als antidepressivum
 • 05Ketamine als antidepressivum
 • 06Ketamine bij andere psychiatrische indicaties
 • 07Veiligheid en verdraagzaamheid
 • 08Huidige inzetbaarheid van ketamine als antidepressivum
 • 09Toekomst
 • 10Conclusie
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

De depressieve stoornis heeft vaak een chronisch verloop. In dit kader wordt veel verwacht van behandeling met ketamine. Ketamine, een N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptorantagonist, is oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum. Sinds 2000 wordt ketamine tevens onderzocht als behandeling bij patiënten met een (therapieresistente) depressie. Het antidepressieve effect van ketamine is opzienbarend gebleken. Er resteren echter nog enkele belangrijke moeilijkheden en vraagstukken, waaronder het kortdurende effect van ketamine en de potentiële risico’s op de langere termijn. Dit onderstreept het belang van aanvullend onderzoek, en maakt dat eventuele (off-label) behandeling met ketamine in de tussentijd alleen in alle voorzichtigheid en onder strikte monitoring dient te worden toegepast.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Smith-Apeldoorn, S.Y.
Veraart, J.K.E.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 24 april 2020
Editie Psyfar vs - Jaargang 5 - editie 1 - 2020 | nummer 1

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel

 • weet je iets over de achtergrond van de ontwikkeling van ketamine
 • ken je diverse (potentiële) indicaties van ketaminebehandeling
 • is jouw kennis over ketamine als antidepressivum up-to-date
 • ken je de belangrijkste bijwerkingen en (potentiële) risico’s van ketaminebehandeling
 • ken je de belangrijkste hiaten in de kennis wat betreft ketaminebehandeling