GGZ in, de auto uit?

Door op 01-04-2016
  • 00Reacties (0)

Samenvatting

Autorijden kan voor psychiatrische patiënten van groot belang zijn om tot optimale maatschappelijke participatie en herstel te komen. Doordat antipsychotica duizeligheid, sufheid en afgenomen concentratie kunnen veroorzaken, kunnen ze de patiënt (tijdelijk) rijongeschikt maken. Maar niet alleen medicatie kan gevolgen hebben: de auteurs van dit artikel tonen aan dat de implicaties van de psychiatrische diagnose vaak nog veel verstrekkender zijn. Zo blijkt een patiënt na herstel van een psychotische episode nog minimaal twee jaar wettelijk rijongeschikt. Toch gaan rijden is (theoretisch) strafbaar en kan bij een ongeval problemen geven met het geweten, de verzekering of justitie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sander Brouwer
Sander de Vries
Thema Juridisch
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 april 2016
Editie Psyfar vs - Jaargang 1 - editie 1 - 2016 | nummer 1

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel
◆ ken je de invloed van antipsychotica op de rijvaardigheid;
◆ weet je dat de psychiatrische diagnose die je stelt, vaak veel grotere implicaties heeft voor de rijgeschiktheid dan de gebruikte medicatie;
◆ weet je waar je de wettelijke eisen kan vinden die gesteld zijn met betrekking tot de rijgeschiktheid bij psychiatrische diagnoses en medicatiegebruik;
◆ weet je met behulp van welke interventies je patiënten kunt ondersteunen bij het zoeken naar alternatieven.