Farmacotherapie bij bipolaire stoornissen

Door op 20-12-2016
  • 00Reacties (0)

Samenvatting

In de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire Stoornissen zijn voor de farmacotherapeutische behandeling beslisbomen opgenomen voor manie, bipolaire depressie en onderhoudsbehandeling. De belangrijkste overwegingen en aanbevelingen omtrent farmacotherapie bij bipolaire stoornissen worden besproken. Van belang zijn ook de eerdere ervaringen bij de patiënt en diens voorkeuren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ralph Kupka
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 december 2016
Editie Psyfar vs - Jaargang 1 - editie 3 - 2016 | nummer 3

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel

  • ken je de belangrijkste overwegingen en aanbevelingen met betrekking tot de farmacotherapie van bipolaire stemmingsstoornissen;
  • heb je kennis van de farmacotherapie bij acute manische en depressieve episoden;
  • heb je kennis van het beloop en de behandeling van rapid cycling;
  • heb je kennis van de farmacotherapie in de onderhoudsbehandeling.