Farmacogenetica en farmacogenetisch onderzoek

Door op 27-02-2024

Samenvatting

De reactie op een geneesmiddel wordt voor een groot deel bepaald door de mate van metabolisatie door CYP-enzymen; deze is individueel bepaald. Met farmacogenetisch onderzoek kan voor een aantal psychofarmaca een persoonlijk doseringsadvies worden gegeven. Farmacogenetisch onderzoek moet overwogen worden bij forse bijwerkingen of ineffectiviteit bij meerdere middelen die door hetzelfde CYP-enzym worden gemetaboliseerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brouwer, F.H.
Pet, P.M.
Thema Werkingsmechanisme
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 februari 2024
Editie Psyfar vs - Jaargang 9 - editie 1 - 2024 | nummer 1

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel:

  • ken je het begrip farmacogenetica en het cytochroom P450-enzymsysteem;
  • kun je een overweging maken of er farmacogenetisch onderzoek nodig is;
  • kun je doseringsadviezen op basis van farmacogenetisch onderzoek toepassen.