Ethische dilemma’s bij het voorschrijven van lithium in de ouderenpsychiatrie

Door op 04-04-2023

In de ouderenpsychiatrie wordt lithium voorgeschreven bij patiënten met bipolaire stoornis en als additietherapie ingezet bij het ontbreken van respons op antidepressiva bij een unipolaire depressieve stoornis. Bijwerkingen kunnen op latere leeftijd meer impact hebben op het dagelijks functioneren, hetgeen voor ouderen het verschil kan betekenen tussen zelfredzaamheid en hulpbehoevendheid. Dit levert ethische dilemma’s op voor zowel patiënt als voorschrijver. Medisch verantwoord voorschrijven botst soms met thema’s als autonomie, kwaliteit van leven en psychiatrisch welbevinden. De bredere medische context, klinisch redeneren en inschatten van wilsbekwaamheid zijn van belang bij het maken van afwegingen. Goede communicatie met ketenpartners en naasten is essentieel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs S. (Silvia) Filart, MSc,
Thema Ethisch
Publicatie 4 april 2023
Editie Psyfar vs - Jaargang 8 - editie 1 - 2023 | nummer 1