Een patiënte met een ernstige TCA-intoxicatie

Tricyclische antidepressiva (TCA) werden vroeger veel gebruikt voor depressieve stoornissen en zijn vanwege het bijwerkingenprofiel en de toxiciteit in hoge doseringen grotendeels vervangen door moderne antidepressiva. Toxiciteit kan leiden tot coma, ritme- en geleidingsstoornissen en uiteindelijk cardiogene shock. Alkalinisatie met natriumbicarbonaat is de behandeling van keuze. In dit artikel wordt een casus gepresenteerd van een vrouw met een ernstige intoxicatie met nortriptyline, gecompliceerd door een herpes-simplexviruspneumonie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rongen, MD, A.P.M.
Raalte, MD, R. van
Vink, MD PhD, R.
Publicatie 22 augustus 2023
Editie Psyfar vs - Jaargang 8 - editie 2 - 2023 | nummer 2