‘Een bipolaire stoornis heb je nooit alleen’

Verpleegkundig specialist GGZ Frans de Bot over bipolaire stoornissen, suïcidepreventie en de rol van leefstijl bij psychiatrische problemen

 • Je hebt veel ervaring met het behandelen van angststoornissen. Waar komt deze specifieke interesse vandaan?
 • Hoe is de behandeling van bipolaire stoornissen georganiseerd?
 • Hoe betrek je de partner bij de behandeling?
 • Wie zitten er in het team Bipolaire Stoornissen?
 • Wat zijn de belangrijkste inzichten op medicamenteus gebied bij de behandeling van bipolaire stoornissen?
 • Wat zijn valkuilen bij de behandeling van bipolaire stoornissen?
 • Heb je als regiebehandelaar weleens met je handen in het haar gezeten?
 • Depressie is een risicofactor voor suïcidaliteit. Je hebt als aandachtsfunctionaris suïcidepreventie trainingen gegeven op het gebied van suïcidepreventie. Wat moet de verpleegkundig specialist echt weten over dit onderwerp?
 • Heb je in de dagelijkse praktijk regelmatig te maken met suïcidaliteit?
 • Wat is de meerwaarde van het voorschrijven van medicatie door de verpleegkundig specialist?
 • Je hebt voor Psyfar vs twee artikelen geschreven: ‘Het metabool syndroom; Risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij behandeling met psychofarmaca’ (2018) en ‘Goed of niet goed? Het aanvragen en interpreteren van bloedonderzoek in de GGZ’ (2021). Hoe zijn die artikelen tot stand gekomen?
 • Welke rol speelt leefstijl voor patiënten met psychiatrische problemen?
 • Waar is behoefte aan op het gebied van medische nascholing voor verpleegkundig specialisten?
 • Over twee jaar ga je met pensioen. Waar ben je het meest trots op gedurende je loopbaan?
 • Wat is je belangrijkste boodschap voor de verpleegkundig specialist?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs van de Wardt, Imelda
Waagmeester, Merel
Thema Interview
Publicatie 14 december 2021
Editie Psyfar vs - Jaargang 6 - editie 3 - 2021 | nummer 3