Depressie bij de oncologische patiënt

Een uitdagende comorbiditeit

Door op 17-08-2017
  • 00Kanker en depressie
  • 01Reacties (0)

Samenvatting

De diagnose kanker is een ingrijpende levensgebeurtenis met psychologische gevolgen. Stemmingsstoornissen komen twee keer zo vaak voor bij oncologische patiënten in vergelijking met de algemene populatie. Voor optimale psychologische ondersteuning mag screening niet ontbreken. Bij gelijktijdige behandeling met cytostatica en een antidepressivum moet rekening worden gehouden met mogelijke problemen met inname en met geneesmiddelinteracties. Het is dan ook van groot belang dat betrokken zorgverleners goed op de hoogte zijn van het geneesmiddelgebruik door de oncologische patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Lizzie Munk, MSc
Thema Maatwerk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 augustus 2017
Editie Psyfar vs - Jaargang 2 - editie 2 - 2017 | nummer 2

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel weet je

  • dat het belangrijk is om rekening te houden met de psychologische gevolgen van kanker;
  • welke richtlijnen adviezen beschrijven met betrekking tot het herkennen en behandelen van een depressie bij oncologische patiënten;
  • waar de Lastmeter voor gebruikt wordt en bij welke score een patiënt moet worden doorverwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener;
  • dat gezocht moet worden naar een praktische oplossing, afgestemd op de patiënt, wanneer de patiënt door misselijkheid rondom de chemotherapie moeite heeft om een antidepressivum in te nemen;
  • dat het van belang is dat de betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van de geneesmiddelen die oncologische patiënten gebruiken, om eventuele interacties met de chemotherapie op te sporen;
  • dat er zowel farmacodynamische als farmacokinetische interacties kunnen optreden tussen cytostatica en andere (zelfzorg)geneesmiddelen.