Delier bij psychofarmacagebruik

Door op 25-08-2016

De prevalentie van delier ligt bij ouderen veel hoger dan in de algemene bevolking. Dit heeft te maken met ouderdomsfactoren die de kwetsbaarheid voor delier verhogen. Daarnaast verhoogt een ziekenhuisopname bij ouderen de kans op een delier. Aan de hand van een casus wordt de differentiaaldiagnostiek en de daarop volgende medicamenteuze behandeling beschreven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Marieke van Piere
Thema De bijzondere patiënt
Publicatie 25 augustus 2016
Editie Psyfar vs - Jaargang 1 - editie 2 - 2016 | nummer 2

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel

◆ ken je de verhoogde kwetsbaarheid van ouderen voor een delier;

◆ ken je de differentiële diagnoses van een delier;

◆ ken je de overwegingen die gemaakt moeten worden bij reeds bestaande psychofarmaca;

◆ ken je de medicamenteuze behandeling bij een delier volgens de richtlijn.