De relatie tussen antidepressiva en vallen

Door op 25-08-2020
 • 00Bijwerkingen
 • 01Achterliggende mechanismen
 • 02 
 • 03Complicerende factoren
 • 04Stemmingsstoornis als risicofactor voor vallen
 • 05Farmacogenetica
 • 06Medicatiebeoordeling
 • 07Beslissingsondersteuning
 • 08Meetinstrumenten
 • 09Conclusie
 • 10Reacties (0)

Samenvatting

Vallen is een veelvoorkomend en belangrijk gezondheidsprobleem bij de oudere patiënt dat veelal gepaard gaat met functieverlies, verminderde kwaliteit van leven en mortaliteit. Het gebruik van valrisicoverhogende medicatie, waaronder psychofarmaca, is een van de belangrijkste risicofactoren. Er zijn veel bijwerkingen die een val kunnen veroorzaken. Aangezien er over het algemeen sprake is van meer valrisicofactoren bij één patiënt, is het belangrijk om bij een patiënt die zich presenteert met een val een multifactoriële valanalyse te verrichten. Een medicatiebeoordeling is hiervan een vast onderdeel, waarbij het van belang is de onderliggende aandoening mee te nemen in de afweging om een medicament af te bouwen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pronk, A.C.
Velde, N. van der
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 25 augustus 2020
Editie Psyfar vs - Jaargang 5 - editie 2 - 2020 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • ben je in staat om medicatie als valrisicofactor te herkennen;
 • heb je kennis van het verband tussen het gebruik van antidepressiva en vallen;
 • heb je kennis van de mogelijke mechanismen waardoor antidepressiva een val zouden kunnen veroorzaken;
 • heb je kennis van de mogelijke rol die farmacogenetica kan spelen in de behandelingsafwegingen ten aanzien van antidepressiva bij patiënten met een verhoogd valrisico;
 • ken je de afwegingen en stappen die bij een medicatiebeoordeling en afbouw in het kader van valpreventie gemaakt moeten worden.