De basis van praktijkgericht onderzoek

Door op 20-04-2017

Dat verpleegkundig specialisten zelfstandig voorschrijven biedt kansen om juist ook thema's die daarmee samenhangen uitgebreider te onderzoeken. Het ligt mogelijk voor de hand dat de invalshoek van de verpleegkundig specialist verschilt met die van de medisch specialist. Te denken valt bijvoorbeeld aan patiënttevredenheid inzake medicatie, onderzoek naar bijwerkingen en therapietrouw.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Marie-Claire Maillé, MSc
Thema Onderzoek
Publicatie 20 april 2017
Editie Psyfar vs - Jaargang 2 - editie 1 - 2017 | nummer 1