Cariprazine: een nieuw antipsychoticum

Door op 14-12-2021
 • 00Inleiding
 • 01Farmacologische eigenschappen
 • 02Klinisch onderzoek
 • 03Bijwerkingen
 • 04Kosten
 • 05Plaatsbepaling
 • 06Aanbevelingen en conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Cariprazine is een nieuw antipsychoticum met een receptorbindingsprofiel als partiële agonist voor de dopamine D2-, D3- en serotonine 5-HT1A-receptoren, een affiniteitsprofiel dat vergeleken kan worden met dat van aripiprazol. Het middel zou volgens de fabrikant een hoge selectiviteit voor de D3-receptor hebben, wat mogelijk een gunstig effect zou veroorzaken op negatieve en cognitieve symptomen. Gering klinisch onderzoek laat hiervoor echter weinig overtuigend bewijs zien. Relevante bijwerkingen zijn extrapiramidale symptomen als acathisie, terwijl de patiënt geen sedatie en gewichtstoename hoeft te verwachten. In dit artikel bespreken we of er een meerwaarde is aangetoond van cariprazine bij specifieke patiëntkenmerken als jonge leeftijd met korte ziekteduur, middelenafhankelijkheid en medicatieontrouw. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veerman, S.R.T.
de Smidt, C.
Thema Werkingsmechanisme
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 december 2021
Editie Psyfar vs - Jaargang 6 - editie 3 - 2021 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • ben je op de hoogte van de farmacologische eigenschappen van cariprazine;
 • heb je meer precieze kennis van de klinische werkzaamheid waardoor je in de praktijk beter in staat bent om een weloverwogen keuze te maken om cariprazine voor te schrijven;
 • ben je op de hoogte van het bijwerkingenprofiel en kun je in de praktijk cariprazine beter titreren op basis van bijwerkingen, met name acathisie;
 • kun je je patiënt en diens naastbetrokkenen beter informeren over de eventuele voordelen, kosten en effecten van cariprazine.