Cardiovasculair risicomanagement bij psychiatrische aandoeningen: deel II

Door op 22-08-2023
  • 00Inleiding
  • 01Niet-medicamenteuze behandeling
  • 02Medicamenteuze behandeling
  • 03Tussentoets
  • 04De CVRM-standaard en de psychiatrische praktijk
  • 05Tot slot
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verminderde levensverwachting, onder andere door een verhoogde cardiovasculaire comorbiditeit en mortaliteit. Richtlijnen die in de psychiatrie en de huisartsenpraktijk worden gebruikt stemmen niet overeen. De huisarts hanteert de CVRM-standaard van het NHG voor de behandeling en monitoring. In dit artikel wordt deze standaard samengevat en toegelicht. EPA-patiënten komen volgens de CVRM-standaard minder snel in aanmerking voor behandeling in vergelijking met de psychiatrische richtlijnen, waardoor zij mogelijk ten onrechte niet worden behandeld voor het cardiovasculaire risico.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs de Wit, M.
Chrispijn, M.
Mulder, H.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 22 augustus 2023
Editie Psyfar vs - Jaargang 8 - editie 2 - 2023 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet je welke niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelingen worden geadviseerd in de CVRM-standaard;
  • weet je hoe de streefwaarden van cardiovasculair risico in de praktijk beoordeeld worden;
  • heb je handvatten om een onderbouwde afweging te maken om cardiovasculair risico in de GGZ te behandelen en te monitoren of dit aan de huisarts over te dragen.