Cardiovasculair risicomanagement bij psychiatrische aandoeningen: deel I

Door op 01-12-2022
 • 00Inleiding
 • 01Cardiovasculair risico bij patiënten met EPA
 • 02Richtlijn ‘Somatische screening EPA’
 • 03Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) door de huisarts
 • 04Risicocategorieën
 • 05Behandelimplicaties
 • 06Discrepantie
 • 07Psychiatrische aandoening als risicofactor
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Mensen die in behandeling zijn voor een psychiatrische aandoening hebben een kortere levensverwachting dan mensen in de algemene populatie. Met name cardiovasculaire ziekten liggen hieraan ten grondslag. In toenemende mate wordt gescreend op risicofactoren die deze ziekten kunnen voorspellen. In de praktijk zijn er verschillende methoden en richtlijnen die systematische monitoring van somatische gezondheid voorschrijven; deze overlappen elkaar grotendeels maar komen niet geheel overeen. Aangezien op basis van afwijkende uitslagen van somatische screening vaak wordt verwezen naar de huisarts, is het van belang dat de verschillende richtlijnen beter op elkaar worden afgestemd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Chrispijn, M.
dr. H. (Hans) Mulder
Thema Somatiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 december 2022
Editie Psyfar vs - Jaargang 7 - editie 3 - 2022 | nummer 3

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel:

 • ken je het belang van systematische screening van de somatische gezondheid bij psychiatrische patiënten;
 • weet je hoe je de richtlijn CVRM kunt toepassen in je eigen praktijk;
 • weet je welke verschillende richtlijnen er worden gebruikt voor somatische screening;
 • weet je hoe deze richtlijnen zich tot elkaar verhouden, in hoeverre er overlap is en waar de hiaten liggen.