Benzodiazepines en slaapstoornissen

  • 00Reacties (0)

Samenvatting

Eén op de tien volwassenen heeft last van ernstige slapeloosheid. Dit probleem wordt meestal aangepakt door hypnotica voor te schrijven. Dit artikel geeft een overzicht van de effecten van benzodiazepineagonisten
op de slaap. Hypnotica kunnen, afhankelijk van de eliminatiehalfwaardetijd en dosis, het inslapen en/of doorslapen verbeteren. Nadeel is dat ze kunnen leiden tot tolerantie, afhankelijkheid en rebound-slapeloosheid.
Met het oog op de nadelige gevolgen wordt door de auteurs van dit artikel geadviseerd hypnotica in zo laag mogelijke dosis, voor een zo kort mogelijke tijdsperiode, of intermitterend voor te schrijven.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Julie Karsten, PhD
prof. dr. M. (Marike) Lancel,
Sander Brouwer
Thema Somatiek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 april 2016
Editie Psyfar vs - Jaargang 1 - editie 1 - 2016 | nummer 1

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel
◆ begrijp je het belang van de behandeling van slapeloosheid;
◆ ken je verschillende behandelstrategieën voor
slapeloosheid;
◆ ken je de invloed van een kort, intermediair en langwerkende benzodiazepineagonist op de slaap;
◆ weet je hoe je de farmacologische behandeling kunt aanpassen aan de patiënt en diens specifieke slaapprobleem;
◆ weet je welke aanvullende interventies je kunt aanbieden in de behandeling van slapeloosheid;
◆ weet je waar je als verpleegkundig specialist bij het voorschrijven rekening mee moet houden ten aanzien van voorschrijfbevoegdheid.