Behandeling van speekselvloed bij clozapine: een praktische handreiking

Door op 20-12-2019
  • 00Inleiding
  • 01Pathofysiologie CIS
  • 02Behandelopties CIS
  • 03Behandelalgoritme
  • 04Monitoring van CIS en monitoring van de behandeling
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Aandacht voor clozapine-geïnduceerd speekselverlies is belangrijk omdat deze bijwerking vaak optreedt en invaliderend is voor de patiënt. Daarnaast is de pathofysiologie achter deze bijwerking niet geheel opgehelderd, hetgeen een effectieve behandeling bemoeilijkt. Tevens is het objectief monitoren van speekselvloed in de praktijk vaak een uitdaging gebleken. In dit artikel wordt een praktische handreiking beschreven voor de behandeling van clozapine-geïnduceerd speekselverlies. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Man, W.H.
Thema Bijwerkingen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 december 2019
Editie Psyfar vs - Jaargang 4 - editie 3 - 2019 | nummer 3

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel:

  • ken je de hypothesen achter de pathofysiologie van clozapine-geïnduceerd speekselverlies en hiermee de mogelijke farmacologische aanknopingspunten voor therapie;
  • ben je in staat de mogelijke farmacotherapeutische interventies en relevante eigenschappen van elk middel in overweging te nemen bij elke individuele clozapinegebruiker;
  • ben je op de hoogte van de mogelijke uitkomstmaten die van belang zijn bij het monitoren van clozapine-geïnduceerd speekselverlies.