Antidepressiva uitgelicht

De farmacokinetiek en farmacodynamiek van antidepressiva staan centraal in dit artikel. De aangrijpingspunten van geneesmiddelen in het algemeen worden beschreven, gevolgd door de werking van antidepressiva. Interacties, bijwerkingen en het serotoninesyndroom komen aan de orde. In het tweede deel van het artikel wordt de farmacokinetiek besproken met uitleg over de absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie van het antidepressivum in het lichaam.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel
◆ ben je in staat de farmacokinetiek en farmacodynamiek van antidepressiva toe te lichten;
◆ weet je het onderscheid tussen de verschillende groepen antidepressiva;
◆ ben je in staat het serotoninesyndroom te herkennen en te verklaren;
◆ ken je de indicaties voor bloedspiegelbepalingen.