Anticholinerge bijwerkingen

Door op 16-08-2018
  • 00Reacties (0)

Samenvatting

Binnen de psychiatrie worden veel geneesmiddelen gebruikt met een hoog risico op anticholinerge bijwerkingen. Centrale anticholinerge bijwerkingen kunnen gemakkelijk verward worden met een verergering van een psychiatrisch beeld. Het is essentieel dat de behandeling met een geneesmiddel met anticholinerge bijwerkingen goed geëvalueerd wordt op effectiviteit en bijwerkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. H. (Hans) Mulder
Thema Psychofarmaca in de praktijk
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 augustus 2018
Editie Psyfar vs - Jaargang 3 - editie 2 - 2018 | nummer 2

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel

  • weet je dat het belangrijk is om rekening te houden met anticholinerge bijwerkingen van geneesmiddelen;
  • weet je dat onder andere tricyclische antidepressiva, enkele antipsychotica, spasmolytica tegen urge-incontinentie en anticholinergica tegen extrapiramidale bijwerkingen sterk anticholinerge bijwerkingen kunnen hebben;
  • weet je dat onder andere een droge mond, obstipatie en urineretentie perifere anticholinerge bijwerkingen kunnen zijn;
  • weet je dat anticholinerge eigenschappen van geneesmiddelen een uitlokkende factor kunnen zijn voor het ontstaan van een delier;
  • weet je dat oudere leeftijd en polyfarmacie belangrijke risicofactoren zijn voor anticholinerge bijwerkingen;
  • weet je dat geneesmiddelen met anticholinerge bijwerkingen toegepast kunnen worden mits de behandeling op een goede wijze wordt geëvalueerd.