Kosten: € 729,- | € 675,- voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten hele cursus
(4 middagen): *   
€ 675,- voor leden van Psyfar vs
€ 729,- voor niet-leden
Deelnamekosten per middag: *    € 252,- voor leden van Psyfar vs
€ 271,- voor niet-leden 
Accreditatie: Geaccrediteerd met 16 nascholingspunten (4 punten per dag) bij het VSR.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar vs gedurende de cursus. 

 
Online cursusopzet
Om een optimaal leerrendement te garanderen, biedt de online cursus een combinatie van vier online bijeenkomsten (van ca. 13.00 tot 17.15 uur) en een huiswerkopdracht. De online cursusdagen vinden plaats via Zoom op donderdag 1 april, donderdag 22 april, donderdag 3 juni en donderdag 24 juni.

Gedurende de cursus heb je in het kader van zelfstudie toegang tot het online kenniscentrum van Psyfar vs.

Leerdoelen
Na het volgen van de online cursus weet je:
●   wat de belangrijkste groepen psychofarmaca zijn;
●   wat de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca zijn;
●   wat de belangrijkste interactiemechanismen van psychofarmaca zijn;
●   hoe hij de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter kan doorgronden;
●   hoe hij interactiesignalen beter kan interpreteren in de dagelijkse praktijk;
●   hoe hij bijwerkingen in de dagelijkse praktijk beter kan monitoren;
●   wat het krachtenveld is waar de verpleegkundige specialist mee te maken heeft tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen.

Programma

Dag 1: donderdag 1 april 2021 | Farmacokinetiek, farmacogenetica en interacties in de praktijk
Docent: dr. Arne Risselada
Tijdens de eerste online cursusmiddag bespreken we de basisprincipes van de farmacokinetiek. Met behulp van casuïstiek bieden we je een leidraad voor het adequaat wijzigen van doseringen en het toepassen van bloedspiegels. Ook besteden we aandacht aan farmacokinetiek bij bijzondere patiëntenpopulaties en farmacogenetica en krijg je een toelichting op de huiswerkopdracht. De rest van de middag behandelen we interacties in de dagelijkse praktijk: je leert hoe een interactiesignaal tot stand komt en wat de risico’s en beperkingen van deze signalen zijn. Verder heb je na de scholing handvatten om een aantal klinisch relevante interacties af te handelen.

12.45 - 13.00     Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 15.00     Farmacokinetiek
15.00 - 15.15     Pauze
15.15 - 17.15     Interacties in de dagelijkse praktijk

 
Dag 2: donderdag 22 april 2021 | Antidepressiva en anxiolytica
Docent: Laura de Wit
Angst- en stemmingsstoornissen vormen belangrijke ziektebeelden in de GGZ. Tijdens de tweede online cursusdag komen anxiolytica en antidepressiva aan bod. We bespreken de beschikbare middelen en je leert hoe je met deze middelen kunt starten, switchen en stoppen. Uiteraard is er daarbij veel aandacht voor bijwerkingsprofielen. Aan het einde van de dag ben je bekend met afhankelijkheid van benzodiazepinen. Ook ben je in staat om risicomomenten en risicopopulaties te identificeren.

12.45 - 13.00     Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 15.00     Antidepressiva; bijwerkingen en switchen
15.00 - 15.15     Pauze
15.15 - 17.15     Anxiolytica; bijwerkingen en switchen

 
Dag 3: donderdag 3 juni 2021 | Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren, cardiovasculair risicomanagement, seksuele bijwerkingen, bewegingsstoornissen
Docenten: Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga
In het eerste gedeelte van deze derde online cursusdag richten we ons op de werking, bijwerkingen en farmacologische achtergrond van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Uiteindelijk ben je in staat om bijwerkingen te signaleren en in overleg met de hoofdbehandelaar een beleid ten aanzien daarvan te formuleren. Daarna wordt de link gelegd met de klinische praktijk: er is achtereenvolgens aandacht voor cardiovasculaire bijwerkingen, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen.

12.45 - 13.00     Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 13.45     Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren
13.45 - 14.30     Metabole bijwerkingen
14.30 - 14.45     Pauze
14.45 - 15.45     Seksuele bijwerkingen
15.45 - 16.45     Bewegingsstoornissen
16.45 - 17.15     Vragen en casuïstiek

 
Dag 4: donderdag 24 juni 2021 | Stimulantia en psychofarmaca in het verkeer
Docent: dr. Arne Risselada
Op deze vierde en laatste online cursusdag is er aandacht voor stimulantia. Het ziektebeeld ADHD komt daarbij uitvoerig aan bod. Je leert welke middelen je kunt toepassen en krijgt inzichten in de werking en de bijwerkingen. Verder is er aandacht voor de invloed van psychofarmaca en psychiatrische diagnoses op de rijvaardigheid. Tot slot wordt tijdens dit dagdeel de huiswerkopdracht besproken en worden prangende vragen over het voorschrijven van psychofarmaca beantwoord.

12.45 - 13.00     Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 14.00     Stimulantia
14.00 - 15.00     Switchen van en naar depotantipsychotica
15.00 - 15.15     Pauze
15.15 - 16.15     Psychofarmaca in het verkeer
16.15 - 17.15     Casuïstiek

Sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Verpleegkundig specialist GGZ
Verpleegkundig specialist GGZ | Coördinator Expertisecentrum Bijwerkingen | Hoofdredacteur Psyfar vs
Psychiater | Klinisch farmacoloog