Kosten: € 779,95 | € 719,95 voor leden

Inschrijven mogelijk t/m 6 december 2023

Algemeen

Specialisme:      Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten: *      Hele cursus (4 middagen)
€ 719,95 voor abonnees van Psyfar vs
€ 779,95 voor niet-abonnees
Per cursusmiddag
€ 269,95 voor abonnees van Psyfar vs
€ 289,95 voor niet-abonnees
Accreditatie:      Geaccrediteerd met 16 nascholingspunten (4 punten per dag) door het VSR.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar vs (tot een maand na afloop van de cursus).

 
Dé praktische basiscursus voor verpleegkundig specialisten

Dit najaar organiseert Psyfar vs weer een nieuwe editie van de succesvolle basiscursus Psychofarmaca in de praktijk! Vanaf donderdag 28 september word je in vier middagen volledig bijgepraat over de verschillende soorten middelen, de bijwerkingen en de interacties. Deze cursus vindt ook dit najaar weer volledig online plaats, met de kwaliteit die je van ons gewend bent. De webinars zijn ook los te volgen.

In vier online middagen frissen we je geheugen op over:
Donderdag 28 september: Farmacokinetiek, farmacogenetica en interacties in de praktijk.
Vrijdag 3 november: Antidepressiva en anxiolytica.
Donderdag 23 november: Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren: cardiovasculair risicomanagement, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen.
Donderdag 7 december: Stimulantia en psychofarmaca in het verkeer.

 
Online cursusopzet
Om een optimaal leerrendement te garanderen, biedt de online cursus een combinatie van vier online bijeenkomsten (van ca. 13.00 tot 17.15 uur), een huiswerkopdracht en veel ruimte voor interactie, vragen en inbreng van eigen casuïstiek.

Leerdoelen
Na het volgen van de online cursus weet je:
wat de belangrijkste groepen psychofarmaca zijn;
wat de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca zijn;
wat de belangrijkste interactiemechanismen van psychofarmaca zijn;
hoe hij de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter kan doorgronden;
hoe hij interactiesignalen beter kan interpreteren in de dagelijkse praktijk;
hoe hij bijwerkingen in de dagelijkse praktijk beter kan monitoren;
wat het krachtenveld is waar de verpleegkundige specialist mee te maken heeft tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen.
   
Ervaringen van eerdere deelnemers aan de cursus:
'Goed qua inhoud en bruikbaarheid. Fijne interactie en voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen.'
'Heldere presentaties door enthousiaste, gedreven en deskundige docenten.'
'De inhoud was goed op niveau. Er werd veel gebruik gemaakt van casuïstiek, wat kennis direct toepasbaar maakte met daarbij steeds de vertaalslag naar de praktijk.'
'Ontzettend heldere uitleg, er is een wereld voor me open gegaan.'
'Enthousiaste sprekers, voldoende afwisseling tussen filmpjes en theorie. Heldere uitleg.'

Programma

Dag 1 | Donderdag 28 september 2023
Farmacokinetiek, farmacogenetica en interacties in de praktijk
Docent: Arne Risselada
Tijdens de eerste online cursusmiddag bespreken we de basisprincipes van de farmacokinetiek. Met behulp van casuïstiek bieden we je een leidraad voor het adequaat wijzigen van doseringen en het toepassen van bloedspiegels. Ook besteden we aandacht aan farmacokinetiek bij bijzondere patiëntenpopulaties en farmacogenetica en krijg je een toelichting op de huiswerkopdracht. De rest van de middag behandelen we interacties in de dagelijkse praktijk: je leert hoe een interactiesignaal tot stand komt en wat de risico’s en beperkingen van deze signalen zijn. Verder heb je na de scholing handvatten om een aantal klinisch relevante interacties af te handelen.

12.50 - 13.00 Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 15.00 Farmacokinetiek
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Interacties in de dagelijkse praktijk

 
Dag 2 | Vrijdag 3 november 2023
Antidepressiva en anxiolytica
Docent: Laura de Wit
Angst- en stemmingsstoornissen vormen belangrijke ziektebeelden in de GGZ. Tijdens de tweede online cursusdag komen anxiolytica en antidepressiva aan bod. We bespreken de beschikbare middelen en je leert hoe je met deze middelen kunt starten, switchen en stoppen. Uiteraard is er daarbij veel aandacht voor bijwerkingsprofielen. Aan het einde van de dag ben je bekend met afhankelijkheid van benzodiazepinen. Ook ben je in staat om risicomomenten en risicopopulaties te identificeren.

12.50 - 13.00 Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 15.00 Antidepressiva; bijwerkingen en switchen | Deel 1
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.15 Antidepressiva; bijwerkingen en switchen | Deel 2
16.15 - 17.15 Anxiolytica; bijwerkingen en switchen

 
Dag 3 | Donderdag 23 november 2023
Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren, cardiovasculair risicomanagement, seksuele bijwerkingen, bewegingsstoornissen
Docent: Lianne Tammenga
In het eerste gedeelte van deze derde online cursusdag richten we ons op de werking, bijwerkingen en farmacologische achtergrond van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Uiteindelijk ben je in staat om bijwerkingen te signaleren en in overleg met de hoofdbehandelaar een beleid ten aanzien daarvan te formuleren. Daarna wordt de link gelegd met de klinische praktijk: er is achtereenvolgens aandacht voor cardiovasculaire bijwerkingen, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen.

12.50 - 13.00 Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 13.45 Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren
13.45 - 14.30 Metabole bijwerkingen
14.30 - 14.45 Pauze
14.45 - 15.45 Seksuele bijwerkingen
15.45 - 16.45 Bewegingsstoornissen
16.45 - 17.15 Vragen en casuïstiek

 
Dag 4 | Donderdag 7 december 2023
Stimulantia en psychofarmaca in het verkeer
Docent: Arne Risselada
Op deze vierde en laatste online cursusdag is er aandacht voor stimulantia. Het ziektebeeld ADHD komt daarbij uitvoerig aan bod. Je leert welke middelen je kunt toepassen en krijgt inzichten in de werking en de bijwerkingen. Verder is er aandacht voor de invloed van psychofarmaca en psychiatrische diagnoses op de rijvaardigheid. Tot slot wordt tijdens dit dagdeel de huiswerkopdracht besproken en worden prangende vragen over het voorschrijven van psychofarmaca beantwoord.

12.50 - 13.00 Inloggen via Zoom om online deel te nemen
13.00 - 14.00 Stimulantia
14.00 - 15.00 Switchen van en naar depotantipsychotica
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.15 Psychofarmaca in het verkeer
16.15 - 17.15 Casuïstiek

Sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Psychiater | Klinisch farmacoloog
Verpleegkundig specialist GGZ