Kosten: € 480,- | € 410,- voor leden

Inschrijven mogelijk t/m 10 december 2021

Over de cursus

Specialisme: Psychiaters, verpleegkundig specialisten, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Kosten:* Leden van Psyfar betalen €410,-. Niet-leden betalen voor deelname €480,-. Verpleegkundig specialisten die lid zijn van Psyfar (vs) betalen €310,-. Verpleegkundig specialisten die geen lid zijn van Psyfar (vs) betalen €330,-. (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW en hand-outs)
Accreditatie: Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 nascholingsuren bij de NVvP, NVZA, KNMP en het VSR (alle subspecialismen).

* Let op! Voor verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor de psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.

Op vrijdag 10 december bent u van harte welkom in Amsterdam. De eerste editie van de Themadag Psychoses brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen bij psychose van de afgelopen jaren.

Deze dag staat in het teken van nieuwe kennis op het gebied van psychose met een praktische aanpak: hoe kunnen we de weerbaarheid van mensen met psychosegevoeligheid vergroten? Prof. Jim van Os (Voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht) zal het voortouw nemen en de rol van de ‘regulaire’ ggz en de ‘informele’ of ‘parallelle’ ggz onder ogen brengen. Een multidisciplinair paneldiscussie zal volgen, waar de werkwijzen voor de samenwerking tussen beide ggz’s centraal zal komen staan. In de derde plenaire sessie zullen we induiken op de dilemma’s die ontstaan bij het gebruik van medicatie bij psychose: doorgaan of stoppen?

In de middag kunt u zich aanmelden voor de interactieve workshops, waar praktische handvatten aan bod zullen komen, zoals omgaan met leefstijlveranderingen, starten of afbouwen van antipsychotica, bijwerkingen, stoppen met roken en trauma. De workshopleiders zullen een herkenbare brug tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk slaan.

De themadag is zowel op locatie (in Amsterdam) als online (via een livestream/Zoom) te volgen. 
Wilt u liever online aan de themadag deelnemen? Schrijf dan via deze link voor Psyfar en via deze link voor Psyfar vs.

In de eerste workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:

 • Effecten van antipsychotica voorspellen middels EEG - Edwin van Dellen
 • Herstellen doet u niet op de sofa: leefstijl bij psychose - Lisanne Koomen
 • Een paradoxale plant: kansen en risico’s van cannabis bij psychose - Albert Batalla Cases & Matthijs Bossong

In de tweede workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:

 • Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan? - Shiral Gangadin 
 • Rookverslaving en psychose: samenhang en het stopproces - Sanne van der Heijden en Jentien Vermeulen 
 • Gewichtstoename en het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik - Nini de Boer

Het programma

09:00 – 09:30 Registratie en ontvangst
09:30 – 09:45 Inleiding door dagvoorzitter - Albert Batalla Cases
09:45 – 10:45 Ecosysteem Mentale Gezondheid – Jim van Os
10:45 – 11:15 Pauze
11:15 – 12:15 Panelsessie met ervaringsdeskundige
12:15 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:00 Afbouw antipsychotica: te doen of niet te doen - Priscilla Oomen
14:00 – 14:15 Pauze
14:15 – 15:15 Eerste ronde workshops
15:15 – 15:35 Pauze
15:35 – 16:35 Tweede ronde workshops
16:35 Einde congres met mogelijkheid tot napraten

Inhoud

Plenair 1 - Ecosysteem Mentale Gezondheid

Als u de hele ggz theoretisch en praktisch zou willen fixen, wat krijgt u dan?

Elkaar steeds meer in een benadering die uitgaat van activeren van zelflerend / zelfherstellend vermogen op basis van relationeel werken, social holding en sociaal ondernemen. Alleen hoe organiseert u dat in een functioneel systeem van ggz, die samenwerkt met het sociaal domein? In een vier jarig experiment willen wij aantonen dat het grootste deel van de mensen met gevoeligheid voor psychisch lijden baat hebben bij een gedifferentieerde, onder eigen regie tot stand te brengen verwijzing naar een breed palet van interventies waaronder ervaringsdeskundige-, publieke-, online- en groepsbenaderingen. Het experiment omvat ook onderzoek naar een structureel bekostigingsmodel op basis van een integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de keten.

Na het volgen van deze lezing:

 • Weet u de stand van zaken van de professionele kennis in de ggz
 • Weet u de stand van zaken van de ervaringskennis in de ggz
 • Leert u de stand van zaken van de organisatie en de werking van de NL ggz
 • Heeft u inzicht in de oplossingsrichtingen, theoretisch, inhoudelijk en organisatorisch, om de ggz duurzaam en effectief te maken.
10 december 2021
Plenair 2 - Panelsessie met ervaringsdeskundige

Binnenkort volgt meer informatie over dit onderdeel.

10 december 2021
Plenair 3 - Antipsychotica: To continue or not continue?

To continue or not to continue met het gebruik van antipsychotica? Deze vraag staat vaak centraal na het herstellen van een eerste psychose. Tijdens deze lezing zullen we ingaan op de voor- en nadelen van minderen met antipsychotica. Wat weten we al over de effecten van afbouwen uit eerdere studies en wat wordt momenteel onderzocht in de HAMLETT studie? Ook zullen we kijken naar huidige medicatie strategieën van psychiaters in Nederland. 

Na afloop van deze lezing zijn aanwezigen op de hoogte van:

 • Voor- en nadelen van antipsychotica gebruik
 • Doel en voortgang van de Hamlett studie
 • Huidige medicatie strategieën onder Nederlandse psychiaters

 

10 december 2021
Workshop - Effecten van antipsychotica voorspellen middels EEG (ronde 1)

Binnenkort volgt meer informatie over de workshop.

10 december 2021
Workshop - Herstellen doet u niet op de sofa: leefstijl bij psychose (ronde 1)

In de workshop ‘Herstellen doet u niet op de sofa: leefstijl bij psychose’ zal Lisanne Koomen op een interactieve manier een update geven van het effect van een gezonde leefstijl op de mentale en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychose. Ze geeft tips over hoe u het gesprek over leefstijl kunt aangaan in de spreekkamer en geeft adviezen over verwijsmogelijkheden en laagdrempelige manieren voor leefstijlveranderingen. Daarnaast zal ook de rol van de behandelaar worden besproken.

Na afloop van deze workshop:

 • Bent u op de hoogte van de effecten van een gezonde leefstijl op de mentale en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychose.
 • Kunt u het gesprek aangaan over leefstijl
 • Heeft u praktische tips voor in de spreekkamer
10 december 2021
Workshop - Een paradoxale plant: kansen en risico’s van cannabis bij psychose (ronde 1)

Cannabis bevat meer dan 100 ‘cannabisachtige’ stoffen, cannabinoïden genoemd. De twee voornaamste cannabinoïden zijn Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). THC is verantwoordelijk voor de psychische en lichamelijke effecten van cannabis, zoals het gevoel van ‘high’ en euforie, maar bijvoorbeeld ook voor de lachkick of mogelijke psychotische ervaringen. CBD veroorzaakt geen geestverruimende effecten, maar wordt momenteel onderzocht als mogelijk nieuw antipsychoticum. In deze workshop bespreken we de werking en effecten van THC en CBD, en behandelen we zowel de kansen als de risico’s van beide cannabinoïde stoffen in de context van psychose. 

Na afloop van deze workshop:

 • Kunnen de deelnemers de voornaamste bestanddelen in cannabis noemen
 • Kennen ze de werking en effecten van beide bestanddelen
 • Weten ze de kansen en risico’s met betrekking tot psychose
10 december 2021
Workshop - Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan? (ronde 2)

Antipsychotica zijn de gouden standaard in het behandelen van psychose en om die reden worden ze in veel richtlijnen aangeraden voor de lange termijn preventie van een psychotische terugval. Toch hebben veel mensen last van de bijwerkingen van antipsychotica, waardoor de vraag opkomt: “(Wanneer) kan ik stoppen met de medicatie?”.

Tijdens de workshop willen we met u in gesprek over het afbouwen. Wanneer doet u dat? Hoe begint u daaraan? Waar kunt u rekening mee houden? Bij het HAMLETT onderzoek hebben we al veel geleerd over medicatie afbouwen en dat willen we graag met u delen!

Na afloop van deze workshop:

 • Bent u zich bewuster van praktische overwegingen bij het afbouwen van antipsychotica, vanuit het perspectief van patiënt, behandelaar en naaste.
10 december 2021
Workshop - Rookverslaving en psychose: samenhang en het stopproces (ronde 2)

De prevalentie van roken bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is schrikbarend hoog. Studies laten zien dat stoppen met roken leidt tot verbetering van psychiatrische symptomen en cognitief functioneren, naast lichamelijke gezondheidswinst. Voor EPA-patiënten is het dus essentieel om rookgedrag waar mogelijk te veranderen.

Echter is het voor veel hulpverleners niet helder waarom roken zo vaak voor komt, waarom stoppen zo moeilijk is en hoe patiënten hier laagdrempelig in kunnen worden begeleid. Tijdens deze workshop zal er op een interactieve manier worden in gegaan op de verschillende aspecten van tabaksverslaving en de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden. Ook zullen er tips & tricks uit de praktijk worden gegeven hoe een rookvrije GGZ kan worden bereikt.

Na afloop van deze workshop:

 • Heeft u inzicht in de pathofysiologische mechanismen en risicofactoren die ten grondslag liggen aan tabaksverslaving bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).
 • Weet u welke medicamenteuze behandelingen worden geadviseerd bij het stoppen met roken bij EPA-patiënten.
 • Bent u in de praktijk in staat om EPA-patiënten te begeleiden bij het stoppen met roken.
10 december 2021
Workshop - Gewichtstoename en het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik (ronde 2)

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de invloed van antipsychotica gebruik op gewichtstoename en de ontwikkeling van het metabool syndroom. Gewichtstoename door antipsychotica gebruik resulteert in een verhoogd risico op obesitas en verhoogd risico op de ontwikkeling van het metabool syndroom. Gewichtstoename door antipsychotica gebruik draagt zo bij aan de verlaagde levensverwachting van mensen met een psychotische stoornis. Tevens heeft gewichtstoename door antipsychotica gebruik een negatieve impact op de kwaliteit van leven, therapietrouw en de kans op de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2.

Tijdens deze workshop komt u meer te weten over de relatie tussen verschillende soorten  antipsychotica gebruik en gewichtstoename en het metabool syndroom. Wij gaan dieper in op (het belang van) de preventie en behandeling van het metabool syndroom en gewichtstoename door antipsychotica gebruik en sluiten af met een voorproef van een makkelijk te implementeren online leefstijlinterventie voor in de klinische praktijk.

Na afloop van deze lezing:

 • Heeft u een overzicht van de huidige inzichten in de relatie tussen het gebruik van verschillende soorten antipsychotica en gewichtstoename/ het metabool syndroom
 • Begrijpt u het belang van preventie en behandeling van gewichtstoename/ het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik
 • Bent u bekend met praktische handvatten voor de preventie en behandeling van gewichtstoename/ het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik
 • Heeft u ervaren hoe makkelijk online leefstijlinterventies kunnen worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk
10 december 2021

De sprekers

PhD student en psychiater in opleiding
Universitair docent, medisch bioloog en farmacoloog
AIOS-psychiatrie en postdoc onderzoeker
AIOS-psychiatrie en PhD student

De locatie

Amsterdam

Route plannen