Kosten: € 455,- | € 385,- voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Psychiaters, verpleegkundig specialisten, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers
Kosten:* 

 • Leden van Psyfar betalen €385,-.
 • Niet-leden betalen voor deelname €455,-.
 • Verpleegkundig specialisten die lid zijn van Psyfar (vs) betalen €285,-.
 • Verpleegkundig specialisten die geen lid zijn van Psyfar (vs) betalen €302,-.
 • A(N)IOS kunnen deelnemen voor het studententarief van €227,50. Geef dit aan in het opmerkingenveld. 

(Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW en hand-outs)
Accreditatie: Accreditatie is toegekend voor 5 punten bij de NVvP, de NVZA, het KNMP en het VSR (alle subspecialismen).

* Let op! Voor verpleegkundig specialisten en A(N)IOS/studenten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor de psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist of A(N)IOS/student, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.Op vrijdag 10 december bent u van harte welkom om digitaal deel te nemen aan de eerste editie van de Psyfar Themadag Psychose. De themadag brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen bij psychose van de afgelopen jaren.

Deze dag staat in het teken van nieuwe kennis op het gebied van psychose met een praktische aanpak: hoe kunnen we de weerbaarheid van mensen met psychosegevoeligheid vergroten?

Prof. Jim van Os (Voorzitter Divisie Hersenen Universitair Medisch Centrum Utrecht) start het congres door de rol van de ‘regulaire’ ggz en de ‘informele’ of ‘parallelle’ ggz te belichten. Dan volgt de multidisciplinaire paneldiscussie, waar de werkwijzen voor de samenwerking tussen beide ggz’s centraal staat. In de derde plenaire sessie duiken we in op de dilemma’s van medicatie bij psychose: doorgaan of stoppen?

In de middag meldt u zich aan voor de interactieve workshops, waar praktische handvatten aan bod komen, zoals omgaan met leefstijlveranderingen, starten of afbouwen van antipsychotica, bijwerkingen, stoppen met roken en trauma. De workshopleiders slaan een herkenbare brug tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk.

Deze themadag is omgezet naar een volledig online evenenement dat via een livestream (plenair gedeelte) en Zoom (workshops) te volgen is.  


In de eerste workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:

 • Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan? - Shiral Gangadin 
 • Rookverslaving en psychose: samenhang en het stopproces - Sanne van der Heijden en Jentien Vermeulen 
 • Gewichtstoename en het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik - Nini de Boer

In de tweede workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:

 • Is respons op antipsychotica voorspelbaar? - Edwin van Dellen
 • Herstellen doet u niet op de sofa: leefstijl bij psychose  - Lisanne Koomen
 • Psychose en trauma - Marco Boks

Ervaringen van eerdere online deelnemers bij Psyfar:
'Ik zou nooit vrijwillig voor online deelname hebben gekozen, maar dit is me 100% meegevallen. Complimenten voor het soepele verloop!'
'Super leuk dat we van tevoren een heerlijk pakketje toegestuurd kregen! Zo waardevol en attent: ik starrte vrolijk mijn congresdag! 
'Ondanks de 'afstand' van het online, was er toch voldoende en interessante interactie. Goed vol te houden door de pauzes!'
'Dit was voor mij een eerste kennismaking met een symposium online en is mij goed bevallen. Heel goed georganiseerd!'

Programma

 • 09:15 – 09:30 Online registratie en ontvangst
 • 09:30 – 09:45 Inleiding door dagvoorzitter - Albert Batalla Cases
 • 09:45 – 10:45 Ecosysteem Mentale Gezondheid – Jim van Os
 • 10:45 – 11:15 Pauze
 • 11:15 – 12:15 Panelsessie met ervaringsdeskundige
 • 12:15 – 13:15 Lunch
 • 13:15 – 14:00 Afbouw antipsychotica: te doen of niet te doen - Priscilla Oomen
 • 14:00 – 14:15 Pauze
 • 14:15 – 15:15 Eerste ronde workshops
 • 15:15 – 15:35 Pauze
 • 15:35 – 16:35 Tweede ronde workshops
 • 16:35 Einde congres

Inhoud

Plenair 1 - Ecosysteem Mentale Gezondheid

Als u de hele ggz theoretisch en praktisch zou willen fixen, wat krijgt u dan?

Elkaar steeds meer in een benadering die uitgaat van activeren van zelflerend / zelfherstellend vermogen op basis van relationeel werken, social holding en sociaal ondernemen. Alleen hoe organiseert u dat in een functioneel systeem van ggz, die samenwerkt met het sociaal domein? In een vier jarig experiment willen wij aantonen dat het grootste deel van de mensen met gevoeligheid voor psychisch lijden baat hebben bij een gedifferentieerde, onder eigen regie tot stand te brengen verwijzing naar een breed palet van interventies waaronder ervaringsdeskundige-, publieke-, online- en groepsbenaderingen. Het experiment omvat ook onderzoek naar een structureel bekostigingsmodel op basis van een integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de keten.

Na het volgen van deze lezing:

 • Weet u de stand van zaken van de professionele kennis in de ggz
 • Weet u de stand van zaken van de ervaringskennis in de ggz
 • Leert u de stand van zaken van de organisatie en de werking van de NL ggz
 • Heeft u inzicht in de oplossingsrichtingen, theoretisch, inhoudelijk en organisatorisch, om de ggz duurzaam en effectief te maken.
10 december 2021
Plenair 2 - Panelsessie met ervaringsdeskundige

Tijdens dit onderdeel zal een panel onder leiding van dagvoorzitter Albert Batalla Cases diverse actuele stellingen over psychose bespreken. 

Het panel bestaat uit:

 • Jim van Os (hoogleraar psychiatrie)
 • Sven de Ruiter (ervaringsdeskundige)
 • Ton Verspoor (mede-oprichter Enik Recovery College)
 • Anne Marsman (Psychosenet)
 • Martin Voerman (verpleegkundig specialist GGZ)
10 december 2021
Plenair 3 - Antipsychotica: To continue or not continue?

To continue or not to continue met het gebruik van antipsychotica? Deze vraag staat vaak centraal na het herstellen van een eerste psychose. Tijdens deze lezing zullen we ingaan op de voor- en nadelen van minderen met antipsychotica. Wat weten we al over de effecten van afbouwen uit eerdere studies en wat wordt momenteel onderzocht in de HAMLETT studie? Ook zullen we kijken naar huidige medicatie strategieën van psychiaters in Nederland. 

Na afloop van deze lezing zijn aanwezigen op de hoogte van:

 • Voor- en nadelen van antipsychotica gebruik
 • Doel en voortgang van de Hamlett studie
 • Huidige medicatie strategieën onder Nederlandse psychiaters
10 december 2021
Workshop - Antipsychotica afbouwen: hoe pak je dat aan? (ronde 1)

Antipsychotica zijn de gouden standaard in het behandelen van psychose en om die reden worden ze in veel richtlijnen aangeraden voor de lange termijn preventie van een psychotische terugval. Toch hebben veel mensen last van de bijwerkingen van antipsychotica, waardoor de vraag opkomt: “(Wanneer) kan ik stoppen met de medicatie?”.

Tijdens de workshop willen we met u in gesprek over het afbouwen. Wanneer doet u dat? Hoe begint u daaraan? Waar kunt u rekening mee houden? Bij het HAMLETT onderzoek hebben we al veel geleerd over medicatie afbouwen en dat willen we graag met u delen!

Na afloop van deze workshop:

 • Bent u zich bewuster van praktische overwegingen bij het afbouwen van antipsychotica, vanuit het perspectief van patiënt, behandelaar en naaste.
10 december 2021
Workshop - Rookverslaving en psychose: samenhang en het stopproces (ronde 1)

De prevalentie van roken bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is schrikbarend hoog. Studies laten zien dat stoppen met roken leidt tot verbetering van psychiatrische symptomen en cognitief functioneren, naast lichamelijke gezondheidswinst. Voor EPA-patiënten is het dus essentieel om rookgedrag waar mogelijk te veranderen.

Echter is het voor veel hulpverleners niet helder waarom roken zo vaak voor komt, waarom stoppen zo moeilijk is en hoe patiënten hier laagdrempelig in kunnen worden begeleid. Tijdens deze workshop zal er op een interactieve manier worden in gegaan op de verschillende aspecten van tabaksverslaving en de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden. Ook zullen er tips & tricks uit de praktijk worden gegeven hoe een rookvrije GGZ kan worden bereikt.

Na afloop van deze workshop:

 • Heeft u inzicht in de pathofysiologische mechanismen en risicofactoren die ten grondslag liggen aan tabaksverslaving bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).
 • Weet u welke medicamenteuze behandelingen worden geadviseerd bij het stoppen met roken bij EPA-patiënten.
 • Bent u in de praktijk in staat om EPA-patiënten te begeleiden bij het stoppen met roken.
10 december 2021
Workshop - Gewichtstoename en het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik (ronde 1)

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de invloed van antipsychotica gebruik op gewichtstoename en de ontwikkeling van het metabool syndroom. Gewichtstoename door antipsychotica gebruik resulteert in een verhoogd risico op obesitas en verhoogd risico op de ontwikkeling van het metabool syndroom. Gewichtstoename door antipsychotica gebruik draagt zo bij aan de verlaagde levensverwachting van mensen met een psychotische stoornis. Tevens heeft gewichtstoename door antipsychotica gebruik een negatieve impact op de kwaliteit van leven, therapietrouw en de kans op de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2.

Tijdens deze workshop komt u meer te weten over de relatie tussen verschillende soorten  antipsychotica gebruik en gewichtstoename en het metabool syndroom. Wij gaan dieper in op (het belang van) de preventie en behandeling van het metabool syndroom en gewichtstoename door antipsychotica gebruik en sluiten af met een voorproef van een makkelijk te implementeren online leefstijlinterventie voor in de klinische praktijk.

Na afloop van deze lezing:

 • Heeft u een overzicht van de huidige inzichten in de relatie tussen het gebruik van verschillende soorten antipsychotica en gewichtstoename/ het metabool syndroom
 • Begrijpt u het belang van preventie en behandeling van gewichtstoename/ het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik
 • Bent u bekend met praktische handvatten voor de preventie en behandeling van gewichtstoename/ het metabool syndroom bij antipsychotica gebruik
 • Heeft u ervaren hoe makkelijk online leefstijlinterventies kunnen worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk
10 december 2021
Workshop - Is respons op antipsychotica voorspelbaar? (ronde 2)

Antipsychotica zijn meestal effectieve medicijnen tegen een psychose, maar niet altijd. Ongeveer twee op de drie mensen die antipsychotica gebruiken voor een eerste psychose, hebben geen psychose meer na 10 weken behandeling. Helaas heeft dus ook een derde van de patiënten nog klachten na 10 weken die niet of niet voldoende zijn verbeterd. Tijdens de workshop wordt besproken welke factoren kunnen helpen om de uitkomst van een behandeling met antipsychotica beter te voorspellen. Er wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek naar klinische en biologische predictoren van respons. Daarnaast worden handvatten geboden om de snelle ontwikkelingen op het gebied van machine learning in de psychiatrie kritisch te beschouwen.

Na afloop van deze workshop:

 • Bent u op de hoogte van klinische predictoren van behandelrespons op antipsychotica;
 • Bent u op de hoogte van het gebruik van elektro-encefalografie (EEG) en functionele magnetic resonance imaging (fMRI) bij het gericht voorschrijven van psychofarmaca;
 • Weet u hoe imaging technieken kunnen worden gebruikt voor het vergroten van de effectiviteit van behandeling met hersenstimulatie.
 • Kent u kritische factoren voor het gebruik van deze technieken in de klinische praktijk.
10 december 2021
Workshop - Herstellen doet u niet op de sofa: leefstijl bij psychose (ronde 2)

In de workshop ‘Herstellen doet u niet op de sofa: leefstijl bij psychose’ zal Lisanne Koomen op een interactieve manier een update geven van het effect van een gezonde leefstijl op de mentale en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychose. Ze geeft tips over hoe u het gesprek over leefstijl kunt aangaan in de spreekkamer en geeft adviezen over verwijsmogelijkheden en laagdrempelige manieren voor leefstijlveranderingen. Daarnaast zal ook de rol van de behandelaar worden besproken.

Na afloop van deze workshop:

 • Bent u op de hoogte van de effecten van een gezonde leefstijl op de mentale en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychose.
 • Kunt u het gesprek aangaan over leefstijl
 • Heeft u praktische tips voor in de spreekkamer
10 december 2021
Workshop - Psychose en trauma (ronde 2)

Hoewel we weten dat psychotrauma de grootste risico factor is voor psychose, is er een opmerkelijk gebrek aan kennis over hoe deze relatie tot stand komt. In de workshop gaan we in hoe trauma leidt tot psychologische en biologische veranderingen die samenhangen met een verhoogd psychose risico. Kunnen we deze kennis gebruiken om onze patiënten beter te helpen? Hoe herkennen we of trauma een rol speelt? En welke opties zijn er dan om de klachten te verminderen en herstel te bevorderen?

Na afloop van deze workshop:

 • Weet u wat de relatie is tussen psychotrauma en psychose
 • Heeft u een update van uw huidige kennis over de psychologische en biologische mechanismen van de relatie psychotrauma en psychose
 • Heeft u inzicht in behandelmogelijkheden
 • Weet u het toekomstperspectief
10 december 2021

Sprekers

AIOS-psychiatrie en postdoc onderzoeker
AIOS-psychiatrie en PhD student
PhD student en psychiater in opleiding
Psychiater en onderzoeker