Kosten: € 452,- | € 384,- voor leden

Inschrijven mogelijk t/m 1 december 2022

Over de cursus

Psyfar organiseert op donderdag 1 december de Themadag Kind & Jeugd. In de behandeling van psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren neemt medicatie een minder prominente plaats in dan bij volwassenen. Dat neemt niet weg dat de voorschrijver kind- en jeugd vaak, op basis van beperkt onderzoek, beslissingen moet maken over een passende (farmacotherapeutische) behandeling. Deze dag is bedoeld om breed geinformeerd aan de slag te blijven in de dagelijkse praktijk.

Dagvoorzitter voor deze themadag is Dr. Mori van den Bergh, kinder- en jeugdpsychiater.

De themadag vindt hybride plaats en kan dus of op locatie in Amsterdam of online gevolgd worden. De inschrijving opent binnenkort. Houd hiervoor de nieuwsbrief en website in de gaten.

Het programma

 • 09:00 - 09:30 Registratie en ontvangst
 • 09:30 - 09:45 Opening en introductie - Mori van den Bergh
 • 09:45 - 10:45 Plenair 1 - Slaap - Dominique Stumpel  
 • 10:45 - 11:15 Pauze
 • 11:15 - 12:15 Plenair 2 - N=you, farmacotherapeutische interventies
  Hilgo Bruining
 • 12:15 - 13:15 Plenair 3 - Gender, psyche en hormonen - Annelou de Vries 
 • 13:15 - 14:15 Lunchpauze
 • 14:15 - 15.15 Workshopronde 1
 • 15:15 - 15:30 Pauze
 • 15:30 - 16:30 Workshopronde 2
 • 16:45 Einde Themadag

 

Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als online deelnemer volgt u de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens online aanwezig zijn bij het congres. Zodoende kunt u één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Plenaire lezing | Slaapproblemen bij kinderen met psychiatrische comorbiditeit

Goede slaap is voor kinderen essentieel voor zowel groei als cognitieve ontwikkeling. Slaapproblemen komen voor bij 50 tot 80% van de kinderen met een psychiatrische stoornis. Voor hen geldt dat er een sterke wisselwerking is tussen het slaapprobleem en de psychische stoornis. Om zowel de psychische stoornis als het slaapprobleem goed te kunnen behandelen is kennis van de fysiologie van normale slaap bij kinderen nodig. Veel voorkomende slaapstoornissen bij kinderen met een comorbide psychiatrische aandoening zullen besproken worden, zoals een insomnie o.b.v. hyperarousal en het verlate slaapfasesyndroom. Aan de hand van casuïstiek zal doorgenomen worden hoe slaapproblemen bij kinderen systematisch ge-analyseerd kunnen worden. Tevens komt aan de orde hoe diverse psychofarmaca de slaap van kinderen kunnen beïnvloeden. Als laatste wordt praktisch ingegaan op de behandeling van de diverse oorzaken van slaapproblemen bij kinderen welke veelal niet farmacologisch is, maar waarbij slechts incidenteel ondersteund wordt medicatie.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Weet u hoe de slaap waak cyclus gereguleerd wordt
 • Weet u hoe u een slaapprobleem bij kinderen stapsgewijs kunt analyseren
 • Weet u hoe een aantal psychofarmaca de slaap van kinderen kunnen beïnvloeden
 • Weet u welke opties u heeft voor de behandeling van veelvoorkomende slaapproblemen bij kinderen met een psychiatrische aandoening

 

1 december 2022
Plenaire lezing | N=you, farmacotherapeutische interventies

Hilgo Bruining wil met behulp van nieuwe modellen naar de interactie tussen de buitenwereld, de ontwikkeling en de prikkelverwerking in het brein van dááruit betere en meer persoonlijke behandelingen ontwikkelen. De inzet van het geneesmiddel bumetanide is een eerste behandeling die de prikkelverwerking kan ondersteunen bij kinderen met ernstiger vormen van ontwikkelingsstoornissen.
Om de kruisbestuiving tussen zorg en onderzoek te stimuleren heeft Bruining het ‘N=You Kenniscentrum voor ontwikkelingsstoornissen ’ opgericht. Hier werkt een team van onder andere psychiaters, artsen en onderzoekers met maximale inzet aan een behandeling op maat voor kinderen die niet goed met de buitenwereld kunnen omgaan door ontwikkelingsproblemen van de hersenen.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Kennis van precisie psychiatrie
 • Kennis van bumetanide als nieuwe behandelmogelijkheid
 • Kennis van EEG om de prikkelbalans uit te lezen
 • Kennis van predictie modellen om individuele behandelingen te indiceren en te voorspellen
1 december 2022
Plenaire lezing | Gender, psyche en hormonen

Info volgt. 

1 december 2022
Workshop 1.1- De plaats van somatiek en medicatie in de behandeling van jongeren met een eetstoornis

Deze workshop geeft inzicht en hands-on adviezen tav het somatisch management van jeugdige patienten met AN, BN en ARFID. Daarnaast wordt het gebruik van aanvullend onderzoek (lab, ecg etc) besproken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de farmacologische mogelijkheden voor ondersteuning.

Na afloop van deze lezing/workshop: 

 • weten de deelnemers hoe ze somatische gevolgen van eetstoornissen kunnen vaststellen en bewaken
 • welke medicamenteuze mogelijkheden er zijn voor ondersteuning
1 december 2022
Workshop 1.2 - ADHD medicatie and beyond

Stimulantia zijn zeer effectieve middelen bij de acute behandeling van ADHD bij kinderen en volwassenen. Toch komen deze middelen regelmatig in opspraak, zoals recent  de stimulatie van het cardiovasculair systeem, met name relevant bij volwassenen. Ook wat betreft de effectiviteit van deze middelen zijn er tegenstrijdige berichten te vinden in de verschillende media. In deze lezing worden ‘alternatieve’ therapien besproken, zoals CBD-olie, LTO3 en sint-janskruid, waarbij wordt ingegaan op zowel de wetenschappelijke evidentie voor de toepassing als het regulatoir perspectief. Tevens wordt aandacht besteed aan mogelijke bijwerkingen en interacties. Na afloop van deze workshop bent u op hoogte van de evidentie voor de toepassing van veelvoorkomende vrij-verkrijgbare middelen en welke regulatoire status veelvoorkomende vrij-verkrijgbare middelen hebben.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Kunt u uw patiënten uitleggen wat het verschil is tussen fytotherapie & homeopathie
 • Kunt u uw patiënten uitleggen wat het verschil is tussen off-label en geregistreerde behandelingen
 • Bent u op de hoogte van de indicatie gebieden en evidentie van verschillende ‘over-the-counter’ of vrij verkrijgbare middelen
1 december 2022
Workshop 1.3

Workshop 1.3

1 december 2022
Workshop 2.1 - Farmacotherapeutische overwegingen bij jongeren met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis (bps)

Diagnostiek en classificatie van borderline problematiek kunnen vanaf jonge leeftijd gedaan worden. Na jarenlange terughoudendheid in het onderzoeken en vaststellen van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) in de jeugd, is dit de boodschap van de expertgroep van het Kenniscentrum-KJP in de herziene Praktijkstandaard borderline persoonlijkheidsstoornis. BPS in de jeugd komt even veel voor als op volwassen leeftijd en kent eenzelfde etiologie en lijdensdruk. Er bestaan inmiddels goede psychotherapeutische behandelstrategieën voor BPS in verschillende stadia.

De rol van medicatie bij jeugd blijft bescheiden en dient zorgvuldig te worden overwogen en ingezet.  Daarom besteden we in deze workshop aandacht aan zoekstrategieen,  beschikbare bronnen om uit te putten en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Deelnemers worden uitgenodigd vooraf eigen casuistiek in te sturen ter bespreking

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Kent u de inhoud van de praktijkstandaard BPS en de nieuwe zorgstandaard.
 • Kunt u samen met jongeren en medebehandelaren overwegen wanneer en waarom u medicatie inzet.
 • Bent u zich bewust van de beperkte kennis over farmacotherapie bij jongeren met persoonlijkheidsstoornissen.
 • Kent u de bronnen die u kunt gebruiken om uw afwegingen te ondersteunen. 

 

1 december 2022
Workshop 2.2 - Dilemma’s bij het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking.

In 2020 is door de academische werkplaats Kajak een Handreiking over het voorschrijven van psychofarmaca bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (VB) gepubliceerd. In de handreiking worden de mogelijkheden, maar ook de dilemma’s rondom de keuze óf, maar ook zo ja, welk psychofarmacon voorgeschreven kan worden.

De diagnostiek van psychische aandoeningen en gedragsstoornissen bij kinderen en jeugdigen met een VB kan moeilijk zijn. Niet-medicamenteuze behandeling en terughoudendheid bij het voorschrijven van psychofarmaca bij de behandeling is gewenst. Echter, zeker waar het diagnostisch beeld niet duidelijk is of bij escalaties, wordt vaak off-label, en soms niet-rationeel voorgeschreven. En wanneer eenmaal begonnen is met het gebruik van psychofarmaca, blijkt stoppen ook heel moeilijk.

In deze workshop wordt kennis over psychofarmacagebruik bij kinderen/jeugdigen met VB  geboden en gaan we in op de dilemma’s bij het kiezen voor en zo ja, welke farmacotherapeutische behandeling.

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Heeft u kennis van de Handreiking psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische stoornissen, en kunt u deze toepassen.
 • Heeft u kennis over farmacotherapeutische mogelijkheden bij psychische – en/of gedragsstoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking en kunt u deze toepassen.
1 december 2022
Workshop 2.3 -Leefstijlinterventies in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Info volgt. 

1 december 2022

De sprekers

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Arts verstandelijk gehandicapten
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar