Kosten: € 452,- | € 384,- voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Psychiaters, Apothekers, Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten psychiaters: *    € 384,- voor leden van Psyfar
€ 452,- voor niet-leden 
Deelnamekosten verpleegkundig specialisten: **    € 284,- voor leden van Psyfar vs
€ 302,- voor niet-leden 
Accreditatie:

Accreditatie voor 5 nascholingspunten is toegekend door: NVvP, VSR, KNMP, NVZA en FGzPt.

* Prijzen zijn inclusief BTW, cursusmateriaal en online toegang tot Psyfar (vs) gedurende de themadag.

** Voor verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor de psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.


To medicate, or not to medicate, that’s the question

Geen medicijn kan ADHD genezen, maar er zijn wel genoeg medicamenteuze opties om de symptomen te verminderen. Ongeveer vijf jaar geleden bereikte de voorgeschreven psychofarmaca bij ADHD in Nederland een piek, tot de Gezondheidsraad in 2014 het advies ‘ADHD: medicatie en maatschappij’ publiceerde. Hierin werden behandelaars opgeroepen een zorgstandaard voor de diagnose en behandeling van ADHD te ontwikkelen. Sindsdien is het medicijngebruik onder mensen met ADHD verminderd, omdat medicatie niet altijd nodig is. En als medicatie in de behandeling van ADHD wél nodig is, dan is dit in de praktijk niet altijd eenvoudig, het betreft maatwerk.

Tijdens de online Psyfar-themadag ADHD op vrijdag 25 juni leert u hoe en wanneer u psychofarmaca voorschrijft aan een patiënt met ADHD. We bespreken de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ADHD en psychofarmaca. Daarbij krijgt u handvatten om de inzichten te vertalen naar de praktijk, zodat u uw ADHD patiënt sneller adequaat kunt behandelen.

In drie plenaire sessies en twee zelfgekozen, intensieve workshops geven negen experts antwoorden op de vragen:

 • Moet ik mijn patiënt psychofarmaca voorschrijven?
 • Wat zijn de medicamenteuze opties voor de behandeling van ADHD? Wat is de evidentie?
 • Welke bijwerkingen horen bij ADHD medicatie en welke maatregelen moeten daarbij genomen worden?
 • Hoe ga ik om met een patiënt met ADHD die verslaafd is?
 • Hoe diagnosticeer en behandel ik kinderen, volwassenen en ouderen met ADHD?
 • Hoe herken en behandel ik slaapstoornissen bij ADHD?
 • Wat is het onderscheid tussen ADHD en autisme?
 • Hoe communiceer ik duidelijk met mijn patiënt over psychofarmaca?

 

Programma

 • 08:45 – 09:00   Online registratie & ontvangst (de vimeolink die u na inschrijving heeft ontvangen, is vanaf vrijdagochtend actief)
 • 09:00 – 09:15   Opening en introductie – dr. G.J.H. (Glenn) Dumont
 • 09:15 – 10:15   ADHD en slaap – dr. D. (Denise) Bijlenga
 • 10:15 – 10:45   Pauze
 • 10:45 – 11:45   Farmacotherapie bij ADHD – drs. D.M. (Dion) Leiblum
 • 11:45 – 12:45   Lunchpauze
 • 12:45 – 13:45   ADHD en verslaving – dr. P.B.J. (Pieter-Jan) Carpentier
 • 13:45 – 14:00   Wisselpauze
 • 14:00 – 15:00   Workshopronde 1
 • 15:00 – 15:15   Pauze
 • 15:15 – 16:15   Workshopronde 2
 • 16:15                 Einde congres

Inhoud

ADHD en slaap – dr. D. (Denise) Bijlenga

Er is een sterk verhoogde prevalentie van slaapproblemen en -stoornissen bij kinderen en volwassenen met ADHD. Vooral de verlate slaapfase komt zeer veel voor. Door de behandeling van slaapstoornissen kunnen de ADHD symptomen verminderen. Herkenning en behandeling van beide problemen is dus belangrijk. In deze presentatie zal er worden ingegaan op de etiologie en overlap tussen ADHD symptomen en slaapproblemen, en zullen handvatten worden aangereikt om de verschillende slaapstoornissen bij ADHD te herkennen en te behandelen. 

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u wat er bekend is over de relatie tussen slaapproblemen en ADHD symptomen
 • Kunt u slaapstoornissen bij ADHD herkennen
 • Weet u wat de globale aanpak is van behandeling van de verschillende slaapstoornissen bij ADHD
25 juni 2021
Farmacotherapie bij ADHD – drs. D.M. (Dion) Leiblum

Er zal een overzicht geboden worden van de diverse medicamenteuze opties voor de behandeling van ADHD en comorbide problematiek op basis van de huidige richtlijnen zowel evidence als practice based. Welke stappen moeten als eerste genomen worden, moet eerst de ADHD of de comorbide stoornis worden behandeld? Welke controles zijn noodzakelijk en wat te doen bij (ernstige) bijwerkingen.

Na afloop van deze lezing:

 • Bent u op de hoogte van de state of the art farmacotherapeutische behandeling van ADHD
 • Bent u in staat comorbiditeit passend (mede) te behandelen
 • Bent u in staat uw medicamenteuze beleid aan te passen indien bijwerkingen zich voor doen
25 juni 2021
ADHD en verslaving – dr. P.B.J. (Pieter-Jan) Carpentier

Verslaving is één van de meest voorkomende comorbide stoornissen bij ADHD. In deze lezing wordt stilgestaan bij de klinische presentatie (in de psychiatrische praktijk en in de verslavingszorg) en bij de diagnostische en therapeutische complicaties van deze combinatie. Toch is het mogelijk op betrouwbare wijze de diagnose te stellen bij verslaafde patiënten. De aanwezigheid van verslaving vermindert de effectiviteit van de ADHD behandeling, anderzijds is nu ook m dat behandeling van ADHD een waardevolle bijdrage kan vormen in de stabilisatie van de verslaving. Hoewel psychostimulerende middelen een risico op verslaving dragen, zijn ze wel effectief gebleken bij de behandeling van ADHD bij verslaafde patiënten, met name in robuuste doseringen. De beschikbaarheid van betrouwbare langwerkende preparaten maakt het mogelijk het risico op misbruik drastisch te beperken. In de lezing worden praktische handvaten gegeven voor een effectieve behandeling van ADHD bij deze uitdagende patiëntengroep.

Na afloop van deze lezing:

 • Bent u op de hoogte van de stand van zaken van deze veel voorkomende combinatie.
 • Hebt u handvaten gekregen om ADHD bij verslaafde patiënten te diagnosticeren en adequate behandeling in te stellen.
25 juni 2021
Workshop 1 - ADHD medicatie: vraag het de klinisch farmacoloog

ADHD medicatie kan een positief effect hebben op de aandacht en het concentratievermogen en daarbij impulsief gedrag aanzienlijk verminderen bij patiënten met ADHD. De farmacotherapeutische behandeling van ADHD is echter nog steeds een thema dat discussie uitlokt, waardoor de afwegingen en beslissingen om wel of niet te behandelen, en hoe dan, lastig kunnen zijn. In deze interactieve  workshop kunt u uw eigen vragen of casus omtrent ADHD medicatie voorleggen aan Glenn Dumont, klinisch farmacoloog.

Bijvoorbeeld: Hoe werken stimulantia nu eigenlijk? Wanneer moet de dosering aangepast worden? Welke bijwerkingen zijn er te verwachten en welke maatregelen moeten daarbij genomen worden? U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om casuistiek op voorhand in te dienen via info@dumontpp.nl, waarbij (bij groot aanbod een selectie van) deze vragen tijdens de workshop worden besproken.

Na afloop van deze workshop:

 • Bent u in staat effectiviteit en werkzaamheid beter te scheiden
 • Kent u de bijwerkingen van medicatie en hoe daarmee om te gaan
 • Ben u op de hoogte van de evidentie van de verschillende behandelingen van ADHD
25 juni 2021
Workshop 2 - ADHD, stimulantia en verkeer/ouderen

ADHD is levenslange diagnose en komt ook op oudere leeftijd voor, ook al wordt daar niet vaak aangedacht. Allereerst worden in deze workshop de ervaringen rondom diagnostiek en behandeling besproken. Daarnaast zal de combinatie van ADHD en verkeer aanbod komen. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteedt aan de regels van het CBR. Ook informatie met betrekking tot medicatie en drugstesten zal worden behandeld.

Er is veel ruimte voor vragen en uw eigen casuïstiek in deze workshop. U wordt uitgenodigd ook eigen casuïstiek mee te brengen naar de workshop. Casuïstiek of vraagstukken voor deze workshop kunt u op voorhand mailen naar evenementen@prelum.nl.

Na afloop van deze workshop:

 • Heeft u handvatten voor het gebruik van medicatie bij ouderen.
 • Weet u welke regels er zijn rondom ADHD en verkeer: diagnose, medicatie, drugstesten, meldplicht; verlengen rijbewijs
25 juni 2021
Workshop 3 - ADHD bij kinderen

Het woord ADHD bij kinderen leidt bij leken vaak tot het idee dat ADHDers lastig, lui of gestoord zijn, het stigma is nog niet verdwenen. Wij zien kinderen met ADHD klachten meer in het kader van dimensionele eigenschappen die in de loop van de ontwikkeling uitrijpen, als punten op een curve van normale variatie: neurodiversiteit. Het onderscheid tussen onmacht en onwil kan moeilijk zijn, zeker in de puberteit. Soms zijn er comorbide problemen. Afhankelijk van de context en van de draagkracht en draaglast van ouders, van het kind en van de school kan dit leiden tot disfunctioneren en restschade bij te laat ingezette hulp.

De bedoeling is zo vroeg mogelijk bij kinderen te onderkennen of zijn goed functioneren in een bepaalde omgeving. Als zijn problemen hebben moet iets gedaan worden aan de omgeving, of zo nodig aan het kind. Afhankelijk van de mogelijkheden die een behandelaar heeft kan dit anders uitpakken in verschilleden handen. De behandeling moet vraag gestuurd zijn. De behandeling is geïndividualiseerd en wordt samen met ouders en kind vorm gegeven. Helaas is er te weinig geld en capabele mankracht om te zorgen dat er geen wachtlijsten meer zijn.

Een goede bron van kennis is de zorgstandaard ADHD uit 2019.

Na afloop van deze workshop:

 • Hebt u beter begrip voor het begrip neurodiversiteit
 • Hebt u meer kijk op dimensionele en situationele klachten
 • Hebt u meer grip op diagnostiek en behandeling van kinderen
25 juni 2021
Workshop 4 - ADHD & ASS

Autisme en ADHD zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden. Het gaat namelijk in beide gevallen om een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Toch is het belangrijk om deze twee diagnoses te kunnen onderscheiden, omdat passende behandeling sterk uiteen kan lopen. Tevens is het belangrijk om te weten wanneer deze diagnoses samengaan, ook dit leidt namelijk tot een andersoortige aanpak. Tijdens deze lezing wordt dan ook ingegaan op het onderscheiden en samengaan van autisme en ADHD.

Na afloop van deze workshop:

 • Hebt u meer kennis en vaardigheden m.b.t. het onderscheiden van autisme en ADHD
25 juni 2021
Workshop 5 - ADHD & LVB

De kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking is de afgelopen decennia flink toegenomen. Zo ook in combinatie met ADHD. Tijdens deze workshop komen onder andere de klinische aspecten bij LVB in combinatie met ADHD aan bod. Ook is er aandacht voor de richtlijnen en worden de methoden van diagnostiek en behandeling besproken. 

25 juni 2021
Workshop 6 - (lis)Dexamfetamine en de communicatie van het farmacotherapeutisch beleid

Tijdens de workshop zullen we eerst kort ingaan op de farmacokinetiek van beide middelen om het vervolgens meer te hebben over de toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Wat zijn de kinetische verschillen en is lisdex echt een langwerkend preparaat of is er iets anders aan de hand? We zullen het verder hebben over onder andere de indicatie, doseringen/intervallen/frequenties, welke instructies aan de patiënt zijn belangrijk (verwachtingen), monitoring, bio-equivalente doseringen en de belangrijkste bijwerkingen. 

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de farmacokinetiek van (lis)dexamfetamine
 • Kent u de toepasbaarheid van beide middelen in de dagelijkse praktijk
 • Weet u hoe u patiënten kunt instellen op beide middelen
 • Weet u hoe u de medicatie kunt omzetten 
25 juni 2021

Sprekers

Psychologe en senior onderzoeker bij SEIN
Kinder- en jeugdpsychiater
Klinisch psycholoog | Hoofd Autisme Expertisecentrum
Kinder- en jeugdpsychiater