Kosten: € 315,- | € 268,50 voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten: *    € 268,50 voor leden van Psyfar en Psyfar vs
€ 315,00 voor niet-leden 
Accreditatie: Accreditatie voor 5 nascholingspunten is in aanvraag bij het VSR

* Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief catering en BTW.


Op donderdag 9 september is het alweer tijd voor de zesde editie van het Psyfar vs event!  

Net als voorgaande jaren bieden we een interessant en geaccrediteerd programma, speciaal voor verpleegkundig specialisten GGZ. Met lezingen en workshops over o.a. psychedelica, ADHD-medicatie en antidepressiva, klinisch redeneren, designerdrugs, ouderenpsychiatrie, slaapstoornissen bij kinderen, gebruik van clozapine en een somatische workshop over onderzoek van de longen.

We sluiten het event af met een bijzondere lezing door Guido van Wingen, hoogleraar neuroimaging in de psychiatrie in Amsterdam. Met zijn presentatie over neuroimaging en Artificial Intelligence geeft hij ons een inspirerend kijkje in de (nabije) toekomst.

En bij een bijzonder evenement hoort natuurlijk een bijzondere locatie! Dit jaar vindt het Psyfar vs event plaats tussen de wilde dieren: in het Safari Meeting Centre van dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. 

Wil jij zeker zijn van een plekje in Arnhem? Schrijf je dan snel in voor het Psyfar vs event op donderdag 9 september!

Programma

09.00 - 09.30    Ontvangst & registratie
09.30 - 09.45    Plenaire opening
Mariëlle de Ruijter, dagvoorzitter
09.45 - 10.45    Plenaire lezing
Kunnen psychedelica bijdragen aan goede zorg, in bijzonder bij PTSS? | Eric Vermetten
10.45 - 11.15    Pauze
11.15 - 12.15    Plenaire lezing
Medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen | Chiel Ebbelaar
12.15 - 13.15    Lunchpauze
13.15 - 14.15    Workshopronde 1
●  Klinisch redeneren | Denise Hack
●  Designerdrugs en lachgas | Arjen Neven
●  Het veilig voorschrijven van clozapine | Dan Cohen en Eva van den Berg
14.15 - 14.30    Korte wisselpauze
14.30 - 15.30    Workshopronde 2
●  Onderzoek van de longen | Bart Huybrechts en Victor Bon 
●  Ouderenpsychiatrie | Martin Kat
●  Slaapstoornissen bij kinderen | Shalini Soechitram
15.30 - 16.00    Koffiepauze
16.00 - 17.00    Plenaire afsluiting
Neuroimaging en Artificial Intelligence in de psychiatrie | Guido van Wingen
17.00 - 17.30    Afsluitende borrel

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als deelnemer op locatie volg je dus de workshops alleen met deelnemers die ook fysiek aanwezig zijn. Zodoende kun je één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Plenaire opening

Plenaire opening door dagvoorzitter Mariëlle de Ruijter.

9 september 2021
Plenaire lezing | Kunnen psychedelica bijdragen aan goede zorg, in bijzonder bij PTSS?

De aandacht voor het gebruik van psychedelica als geneesmiddel voor het behandelen van pijn, trauma’s en depressie neemt toe. Er lijkt een behoefte naar een klinische herwaardering van psychoactive middelen als MDMA, ketamine en psilocybine, en LSD, beter bekend als psychedelica of entactogenen. De laatste jaren verschijnen er interessante resultaten van goed opgezette klinische studies. Kunnen deze middelen echt een aanvulling of zelfs alternatief vormen voor de traditionele behandelingsmethoden? Recent besteedde het Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie een themanummer aan psychedelica in de psychiatrie. Het gebruik van psychedelica kent een belangrijke geschiedenis in de Nederlandse psychotraumatologie. Dankzij het werk van Jan Bastiaans is vooral het gebruik van LSD voor patiënten met het Koncentratiekampsyndroom bekend geworden. Sinds de jaren 80 zijn psychedelica echter uit het therapeutisch repertoire verdwenen. Is het door de relatieve geringe winst met huidige behandelingen, het achterblijven van nieuwe effectieve medicaties, of spelen andere factoren een rol? In deze lezing wordt ingegaan op de stand van zake met betrekking tot klinisch wetenschappelijk onderzoek, ook in Nederland, maar ook de risico’s, en mogelijke routekaart voor de toepassing van deze middelen in bijzonder bij de behandeling van PTSS.

9 september 2021
Plenaire lezing | Medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen

Er zijn diverse psychofarmaca beschikbaar voor de behandeling van ADHD bij volwassenen. Aangezien comorbiditeit zeer frequent voorkomt bij ADHD, is er vaak sprake van polyfarmacie waarbij o.a. stimulantia worden gecombineerd met antidepressiva of antipsychotica. In deze lezing wordt specifiek ingegaan op de 1) farmacologische, farmacokinetische en praktische aspecten van de meest gebruikte medicamenteuze opties bij ADHD en 2) op de aandachtspunten bij het combineren van stimulantia met antidepressiva en antipsychotica.

9 september 2021
Workshop 1.1 | Klinisch redeneren

In de workshop Klinisch redeneren zullen we op een interactieve manier ingaan op de verschillende stappen die bij het redeneerproces komen kijken. We zullen beginnen met het opfrissen van de kennis over farmacokinetiek en farmacodynamiek, vervolgens gaan we in op het redeneerproces. Hierbij zullen we uiteraard de six-step als leidraad gebruiken, maar ook zullen we ingaan op verschillende handige tools die je tijdens het proces kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld bepaalde opties in het farmacotherapeutisch kompas en de ACB-calculator. Wanneer je je inschrijft voor deze workshop kun je eventueel vooraf een casus aanleveren zodat we hier tijdens de workshop mee aan de slag kunnen gaan, deze kun je mailen naar hack.n.h@gmail.com o.v.v. casus workshop klinisch redeneren.

9 september 2021
Workshop 1.2 | Designerdrugs en lachgas

De workshop designerdrugs bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt ingegaan op de gevaren en de behandeling van de complicaties van het gebruik van lachgas. In het tweede deel worden de designerdrugs besproken. Gefocust zal worden op de stimulerende designerdrugs zoals 3-MMC, 4-MMC, alfa-PVP, 2C-B en 4F-A. De werking van deze middelen wordt besproken, evenals de gevaren van deze middelen en hoe deze te herkennen in de klinische praktijk.

9 september 2021
Workshop 1.3 | Het veilig voorschrijven van clozapine

Dan Cohen, psychiater en secretaris van de Clozapinepluswerkgroep, en Eva van den Berg, werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ op de Clozapinepoli, richten zich tijdens deze workshop op de meest voorkomende argumenten van verpleegkundig specialisten om geen clozapine voor te schrijven. Wat zijn gegronde én ongegronde redenen om niet voor clozapine te kiezen? In de workshop worden praktische handvatten gegeven die van pas komen tijdens de behandeling. Zo worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Wat te doen bij de meest voorkomende bijwerkingen van clozapine? Hoe stel je iemand in op clozapine? En wat te doen bij bepaalde (potentieel levensgevaarlijke) bijwerkingen? Daarnaast wordt stilgestaan bij welke kennis je als verpleegkundig specialist nodig hebt voor het veilig voorschrijven van clozapine. Tijdens de workshop worden verschillende casussen behandeld en is veel ruimte voor vragen en interactie.

9 september 2021
Workshop 2.1 | Onderzoek van de longen

Somatiek en psychiatrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Somatische klachten kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van bijwerkingen van psychofarmaca. Maar psychiatrisch patiënten hebben überhaupt een grotere kans op somatische aandoeningen, ongeacht hun medicijngebruik. Zonder het doen van lichamelijk onderzoek mis je mogelijk diagnoses en worden patiënten misschien niet goed behandeld. Heeft een patiënt bijvoorbeeld last van stressklachten of heeft deze patiënt misschien wel een pneumonie? Lichamelijk onderzoek is onderdeel van de MANP-opleiding, maar hoe zat het ook alweer?

Met deze workshop gaan we in op het lichamelijk onderzoek van de longen. Aan de hand van drie belangrijke pulmonale ingangsklachten bespreken we het klinisch redeneerproces bij onderzoek van de longen. We focussen op de verschillende longgeluiden, passend bij deze vaak voorkomende ingangsklachten. We bespreken ook de anamnese en zullen, naast het luisteren naar de longen, ook aandacht hebben voor de andere onderdelen van het lichamelijk onderzoek van de thorax. Na het bedenken van de werkdiagnose bespreken we nog kort de verschillende behandelmogelijkheden. De verkregen informatie zal je helpen bij het onderscheiden van een pluis of niet-pluis gevoel en het stellen van een consultvraag aan een collega of het ziekenhuis. Versterk je vertrouwen in het doen van lichamelijk onderzoek met deze workshop.

9 september 2021
Workshop 2.2 | Ouderenpsychiatrie

Tijdens deze workshop zal Martin Kat aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse gerontopsychiatrische praktijk de effecten en specifieke aandachtspunten bij het instellen op psychofarmaca op latere leeftijd bespreken. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de workshop casuïstiek insturen die door Martin tijdens de workshop wordt behandeld.

9 september 2021
Workshop 2.3 | Slaapstoornissen bij kinderen

Slapen is een vitale levensbehoefte en toch besteden we er nog te weinig aandacht aan. Tijdens deze workshop neemt Shalini Soechitram - kinder- en jeugdpsychiater en somnoloog - de deelnemers middels casuïstiek mee in de wereld van de slaapstoornissen en mogelijke behandelingen. Na deze workshop weet je wat maakt dat slaap essentieel is, welke slaapstoornissen er bij kinderen veel voorkomen, hoe hierover meer informatie verkregen kan worden en wat de eerste stappen in de behandeling zijn.

9 september 2021
Plenaire afsluiting | Neuroimaging en AI in de psychiatrie

De psychiatrie kent een lange geschiedenis waarin is geprobeerd om de uitkomst van behandeling te voorspellen. Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat meerdere klinische variabelen samenhangen met therapie uitkomst. De voorspellende waarde van die klinische variabelen is echter vooralsnog niet voldoende gebleken om die te gebruiken in de klinische praktijk. Recente ontwikkelingen laten zien dat de uitkomst van therapie wel goed voorspeld kan worden middels zogenaamde machine learning analyse van neuroimaging data. Machine learning is een techniek uit de kunstmatige intelligentie die op basis van alle beschikbare informatie een model maakt dat voorspellingen doet voor nieuwe patiënten. Uit een recente meta-analyse naar machine learning modellen voor depressie blijkt dat MRI scans de uitkomst van psychotherapie, farmacotherapie, transcraniële magnetische stimulatie en elektroconvulsietherapie voor ongeveer acht van de tien patiënten correct kunnen voorspellen (Cohen, Zantvoord, Wezenberg, Bockting, & van Wingen, 2021). Dit maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van instrumenten om behandelaars te assisteren bij de behandelkeuze en waarmee de behandeling op de patiënt kan worden afgestemd. In deze afsluitende lezing zal Guido van Wingen een korte inleiding geven wat MRI scans meten, hoe machine learning werkt en hoe gepersonaliseerde behandeling er in de toekomst uit kan gaan zien.

9 september 2021

Sprekers

VS GGZ | Coördinator Expertisecentrum Bijwerkingen | Hoofdredacteur Psyfar vs
Verpleegkundig specialist GGZ | Opleider Verpleegkundig Specialisten
Verpleegkundig specialist GGZ
Verpleegkundig specialist AGZ
Verpleegkundig specialist AGZ
Kinder- en jeugdpsychiater | Somnoloog
Hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie