Kosten: € 280,- | € 233,50 voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Schrijf je nu in voor online deelname via livestream!
Inschrijving voor deelname op locatie is helaas niet meer mogelijk.
Vanwege het COVID-19 virus is besloten het Psyfar vs event op 3 september om te zetten naar een hybride event. Dit houdt in dat een kleine groep deelnemers het event op locatie in Zeist bijwoont en dat de overige deelnemers het event online via een livestream kunnen volgen. Let op: Het maximum aantal deelnemers dat deel kan nemen op locatie is inmiddels bereikt. Inschrijving voor deelname op locatie is dus niet meer mogelijk. Het is nog wel mogelijk je in te schrijven voor online deelname via een livestream. Het programma en het aantal te behalen accreditatiepunten zijn gelijk aan deelname op locatie.

Specialisme: Verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten
online deelname: *   
€ 233,50 voor leden van Psyfar en Psyfar vs
€ 280,00 voor niet-leden 
Accreditatie: Geaccrediteerd door het VSR voor 5 nascholingspunten

* Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW

Na vier succesvolle Psyfar vs events organiseren we dit jaar een feestelijke lustrumeditie! Tijdens het Psyfar vs event 2020 vieren we ons vijfjarig bestaan, met jullie! Ons eerste jubileum kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan… 

Net als voorgaande jaren bieden we een interessant en geaccrediteerd programma, met lezingen en workshops over o.a. medicatie bij pijn en infectie (en interacties met psychofarmaca), het afbouwen van antidepressiva, het placebo-effect, nieuwe middelen, gedragsproblemen bij ouderen, antipsychotica bij kinderen, intoxicatie & detoxificatie en de communicatie tussen de verpleegkundig specialist en de patiënt.

Niemand minder dan Victor Mids, bekend van de show Mindf*ck, zal deze bijzondere dag afsluiten. Laat je voor even meenemen in zijn wereld, waar niets is wat het lijkt!


Benieuwd naar een eerdere editie van het event? Bekijk de aftermovie van het Psyfar vs event 2019!

Het programma

08.30 - 09.15     Ontvangst & registratie
09.15 - 09.30     Opening
Mariëlle de Ruijter
09.30 - 10.30     NSAID's en SSRI's: een risicovolle combinatie
Eric van Roon
10.30 - 11.00     Koffiepauze
11.00 - 12.00     Starten en stoppen met SSRI's en SNRI's
Eric Ruhé
12.00 - 13.00     Lunchpauze
13.00 - 14.00     Workshopronde 1
14.00 - 14.15     Wisselpauze
14.15 - 15.15     Workshopronde 2
15.15 - 15.45     Theepauze
15.45 - 16.45     Neuromagic
Victor Mids (Mindf*ck)
16.45     Afsluitende borrel

Programma onder voorbehoud.

Inhoud

Lezing 1 - NSAID's en SSRI’s: een risicovolle combinatie

Psychofarmaca worden logischerwijze ingezet om hun therapeutisch effect. Daarnaast kent medicamenteuze behandeling, ook met psychofarmaca, een keerzijde: de bijwerkingen. De kans op het optreden van bijwerkingen kan vergroot worden door de combinatie van psychofarmaca met andere geneesmiddelen.

In deze presentatie gaan we in op de combinatie van psychofarmaca met NSAID's. Deze groep pijnstillers, waartoe bijvoorbeeld diclofenac, ibuprofen en naproxen behoren, zijn ook zonder recept verkrijgbaar en kennen ook in monotherapie een indrukwekkend bijwerkingenprofiel. In combinatie met bijvoorbeeld SSRI’s kunnen bijwerkingen op de voorgrond treden die gerichte, soms intensieve aandacht van zorgverleners vergt. In deze presentatie wordt een schets gegeven van de NSAID's en hun effectiviteits- en veiligheidsaspecten en de nadruk gelegd op de combinatie van NSAID's met SSRI’s.

3 september 2020
Lezing 2 - Starten en stoppen met antidepressiva: focus op SSRI’s en SNRI’s

Er is al jarenlang een debat over het starten van antidepressiva, met vragen als: zijn de indicaties wel duidelijk, werken ze wel, worden ze teveel voorgeschreven, zijn ze gevaarlijk, zijn ze verslavend? In het eerste deel van de lezing worden feiten met betrekking tot deze vragen gepresenteerd om hiermee een genuanceerd gesprek in de spreekkamer te kunnen voeren.

Daarnaast is er veel discussie over het afbouwen van antidepressiva. Bij wie kan je wanneer stoppen en hoe doe je dat dan? Krijgt iedereen onttrekkingsverschijnselen en hoe bouw je dan af? Hoe voorkomen we (inter-)nationale afbouwangst?

In september 2018 is in samenwerking met huisartsen (NHG), apothekers (KNMP), patiënten (MIND) en psychiaters (NVvP) het multidisciplinaire document afbouwen van SSRI's en SNRI's verschenen. In dit document worden aanbevelingen gedaan hoe deze antidepressiva af te bouwen, met als doel de kans op onttrekkingsverschijnselen zo klein mogelijk te houden, zonder dat voor elke patiënt een overmatig conservatief schema wordt voorgesteld. In deze lezing wordt praktisch uiteengezet hoe in samenspraak met de patiënt, op grond van (vooraf te bepalen) risicofactoren, een beleid kan worden opgesteld.

Na afloop van deze lezing:
●   Heb je kennis over de indicaties van antidepressiva en weet je hoe je kan kiezen tussen antidepressiva bij de behandeling van depressie;
●   Heb je kennis van feiten rond de mythes (onwerkzaamheid, suïcidaliteit en agressieverslaving) omtrent antidepressiva;
●   Heb je kennis over de verschijnselen die horen bij onttrekking van SSRI's en SNRI's;
●   Heb je praktische handvatten hoe in te schatten of onttrekkingsverschijnselen bij het afbouwen een rol kunnen gaan spelen;
●   Begrijp je de rationale achter het geleidelijk, niet-lineair afbouwen van deze antidepressiva;
●   Heb je een concreet idee hoe in samenspraak met de patiënt een beleid te vormen rond het afbouwen van antidepressiva.
3 september 2020
Workshop 1 - Intoxicaties en ontwenning van drugs en alcohol

Drugs en alcohol kunnen verschillende symptomen veroorzaken. Het klinisch beeld veroorzaakt door intoxicatie met een middel wordt een toxidroom genoemd. Grofweg kunnen de middelen in drie groepen worden ingedeeld: stimulerende middelen, verdovende middelen en tripmiddelen, met ieder zijn eigen toxidroom. Ieder middel heeft daarnaast zijn eigen ontwenningsverschijnselen, die vaak tegenovergesteld zijn aan het toxidroom.

In de praktijk kan het lastig zijn de verschillende toxidromen en ontwenningsverschijnselen uit elkaar te halen. In deze workshop worden de toxidromen en ontwenningsverschijnselen van de meest gebuikte middelen besproken en worden handvaten gegeven om de beelden uit elkaar te houden.

Na afloop van deze workshop:
●   Ken je de verschillende intoxicatie- en ontwenningsbeelden van middelen;
●   Kun je de intoxicatie- en ontwenningsbeelden van elkaar onderscheiden;
●   Weet je welke complicaties de verschillende intoxicatie- en ontwenningsbeelden kunnen hebben.
3 september 2020
Workshop 2 - Nieuwe middelen

Binnen de psychiatrie komen er nu, zeker in vergelijking met een decennium geleden, relatief weinig innovatieve geneesmiddelen op de markt. De innovatieve middelen die op de markt komen, worden bovendien vaak voor zeer specifieke indicaties geregistreerd, wat de meerwaarde voor de praktijk beperkt.

In deze workshop bespreken we deze aankomende nieuwe middelen, die vaak gebaseerd zijn op het werkingsmechanisme van de middelen die nu al beschikbaar zijn. Zo worden de voor- en nadelen van deze medicijnen voor de dagelijkse praktijk in kaart gebracht.

Heeft u een middel dat u graag besproken wil hebben? Stuur dan voor het congres een mailtje naar molenaar@prelum.nl

Na afloop van deze workshop:
●   Kun je inschatten of de nieuwe middelen relevant zijn voor jouw praktijk;
●   Ben je in staat de werking en bijwerkingen van nieuwe middelen te voorspellen aan de hand van het werkingsmechanisme.
●   Heb je kennis over de verschijnselen die horen bij onttrekking van SSRI's en SNRI's;
3 september 2020
Workshop 3 - ‘Ik wil absoluut geen medicatie!’; communicatie over psychofarmaca met patiënten met persoonlijkheidsstoornis

Tijdens deze workshop zullen we starten met een korte inleiding theorie persoonlijkheidsstoornissen. Daarna zal specifieker worden ingegaan op de interpersoonlijke kwetsbaarheden van 3 externaliserende persoonlijkheidsstoornissen, namelijk de narcistische, borderline en de anti sociale persoonlijkheidsstoornis. Aan de hand van een beknopte uitleg van psychodynamische concepten (afweer en tegenoverdracht) krijgen de deelnemers praktische handvatten om in de praktijk met deze patiënten te communiceren.

Tot slot zullen deze inzichten worden toegepast in praktijkscenario’s van typische bejegeningsproblemen die tijdens een psychofarmacologische behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen kunnen ontstaan. 

Na afloop van deze workshop:
●   Ken je de belangrijkste externaliserende persoonlijkheidsstoornissen, en heb je inzicht in de interpersoonlijke kwetsbaarheden van deze patiënten;
●   Weet je welke attitude en communicatieve strategieën ingezet kunnen worden, om deze interpersoonlijke kwetsbaarheden zo weinig mogelijk te prikkelen;
●   Begrijp je beter hoe je op een professionele manier kunt samenwerken met deze patiënten, en kunt bouwen aan een optimale behandelrelatie.
3 september 2020
Workshop 4 - Metabool syndroom bij patiënten met psychiatrische aandoeningen

In deze workshop geeft Melissa Chrispijn een overzicht van de prevalentie van metabool syndroom in verschillende subpopulaties van patiënten met psychiatrische aandoeningen. Ze legt een verband met somatische gezondheid en levensverwachting in deze groepen. Vervolgens wordt besproken wat het belang en de praktische uitvoerbaarheid is van somatische screening in onze dagelijkse praktijk in een interactieve setting.

Na afloop van deze workshop:
●   Weet je hoe groot de prevalentie van metabool syndroom is in patiënten met psychiatrische aandoeningen en wat de impact is op de somatische gezondheid en de levensverwachting van deze populatie;
●   Begrijp je dat somatische screening van levensbelang is in deze patiëntengroep, mits juist en doelmatig uitgevoerd.
3 september 2020
Workshop 5 - Labuitslagen interpreteren

In deze workshop behandelt Danny Cohn het onderwerp 'labuitslagen interpreteren'. Wat betekenen bepaalde labuitslagen precies? En welke actie is daarop vereist door de verpleegkundig specialist? Dit bespreken we aan de hand van casuïstiek. 

3 september 2020
Show - Neuromagic

Neuromagic is een combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde en vingervlugheid. De klassieke vorm van goochelen achter zich latend, demonstreert Victor de inzichten die schuilgaan achter zijn unieke illusies en (interactieve) neuropsychologische experimenten.

Hij spreekt tevens over het placebo- en nocebo-effect. Hoe makkelijk ben jij af te leiden? Hoe werkt ons geheugen? En bestaat er eigenlijk wel een vrije wil? Ervaar zelf hoe makkelijk je eigen hersenen en zintuigen voor de gek zijn te houden.

3 september 2020

De sprekers

ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
Psychiater en hoofd behandelzaken van de afdeling Stemmings- en Angststoornissen
Psychiater en A-opleider
Klinisch farmacoloog en redacteur Psyfar
Psychiater en programmaleider complexe situatie training
Psychiater, senior onderzoeker en redacteur Psyfar
Internist-vasculair geneeskundige
illusionist en arts (niet-praktiserend)
Coördinerend VS GGZ polikliniek bijwerkingen en hoofdredacteur Psyfar vs

De locatie

Hotel Theater Figi
Het Rond 2
3701 AA Zeist

Route plannen