VOL

Kosten: € 297,50 | € 252,50 voor leden

De cursus is vol, u kunt zich niet meer inschrijven

Over de cursus

Specialisme: Verpleegkundig specialisten 
Kosten: Leden van Psyfar en Psyfar vs betalen € 252,50. Niet-leden betalen voor deelname € 297,50. (Prijzen zijn voor het gehele programma inclusief BTW, parkeerkosten en lunch- en cateringkosten.)
Accreditatie: geaccrediteerd voor 5 nascholingsuren door de VSR.

 

Vanwege het grote succes van de afgelopen drie jaar wordt het Psyfar vs event dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Op donderdag 18 april 2019 ben je van harte welkom bij Antropia in Driebergen.

Het Psyfar vs event brengt je in twee plenaire sessies, twee praktijkgerichte workshoprondes én een interactieve psychofarmacaquiz op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en je dagelijkse praktijk.

Het programma

Programma onder voorbehoud

 • 08.45 - 09.30 Ontvangst
 • 09.30 - 09.45 Van start: Mariëlle de Ruijter
 • 09.45 - 10.45 Schildklierproblemen binnen de psychiatrie - Yvette Roke
 • 10.45 - 11.00 Koffiepauze
 • 11.00 - 12.00 Medicamenteuze behandeling van ASS - Wim Verbeeck
 • 12.00 - 13.00 Lunchpauze
 • 13.00 - 14.00 Workshopronde 1
 • 14.00 - 14.10 Wisselpauze
 • 14.10 - 15.10 Workshopronde 2
 • 15.10 - 15.30 Theepauze
 • 15.30 - 16.30 Psychofarmacaquiz: Puzzelen met psychofarmaca - Mariëlle de Ruijter
 • 16.30 Afsluitende borrel

Inhoud

Van start: opening door dagvoorzitter

Dagvoorzitter Marielle de Ruijter heet u welkom en geeft een korte introductie over het congresprogramma. 

18 april 2019
Lezing 1: Schildklierproblemen binnen de psychiatrie

Met deze lezing zal Yvette Roke een overzicht geven van het voorkomen van schildklierproblemen en de oorzaken ervan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de overlap van schildklierklachten (te traag en te hard werkend) met psychiatrische problematiek.

Na afloop van deze lezing: 

 • Weet je wat normaalwaarden zijn van de schildklier en wat je kunt doen bij verhogingen en verlagingen in het lab; 
 • Ben je bekend met subklinische hypothereodie en hoe hiermee om te gaan; 
 • Ben je geinformeerd over lithiumgebruik en de gevolgen voor de schildklier. 
18 april 2019
Lezing 2: Medicamenteuze behandeling van ASS

Uit onderzoek blijkt dat dat er een forse toename is in de consumptie van diverse psychofarmaca bij patiënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).  Vooral antidepressiva, antipsychotica, stimulantia, anticonvulsiva en benzodiazepines, zowel in mono- als in combinatietherapie, worden steeds meer voorgeschreven. Hoewel psychofarmaca een positief effect hebben op enkele met ASS geassocieerde problemen en co-morbide stoornissen, hebben deze medicijnen slechts een beperkte invloed op de kernsymptomen van ASS.

In de inleiding van deze presentatie worden kort de oorzaken van ASS toegelicht en er wordt een helder overzicht gegeven van de gangbare co-morbide stoornissen en hun uitingsvormen. Daarna wordt dieper ingegaan in hoe het huidig arsenaal aan psychofarmaca zich verhoudt tot de behandeling van de respectievelijke doelsymptomen.

Na afloop van deze presentatie:

 • weet je dat bepaalde co-morbide problemen of stoornissen zich anders kunnen uiten bij ASS;
 • ken je de symptoomclusters die beïnvloedbaar zijn door farmacotherapie;
 • heb je inzicht in de werking en non-werking van psychofarmaca bij ASS;
 • ben je bekend met de uitkomsten van de recente relevante wetenschappelijke onderzoeken.
18 april 2019
Workshop: GHB

In deze workshop leren de deelnemers meer over de epidemiologie van GHB-gebruik in Nederland, farmacologische eigenschappen van GHB, en leren zij de verschillende acute beelden gerelateerd aan GHB gebruik te herkennen: GHB-intoxicaties en GHB-onthoudingssyndroom. Ook leren de deelnemers de belangrijkste behandelmogelijkheden van deze beelden.

Na het volgen van deze workshop:

 • Heb je globale kennis van de epidemiologie van GHB-gebruik in Nederland;
 • Heb je globale kennis van de farmacologische eigenschappen van GHB;
 • Ben je in staat om een GHB-intoxicatie en een GHB-onthoudingssyndroom op te nemen in de differentiële diagnose;
 • heb je  globale kennis van de behandelmogelijkheden van GHB-intoxicatie en het GHB-onthoudingssyndroom.
18 april 2019
Workshop: Seksuele functiestoornissen; over pillen, praten en psychische problemen

Veel psychische problemen hebben invloed op diverse levensgebieden, waaronder seksualiteit en initimiteit. Meestal gaat het om vermindering van het seksueel verlangen, maar soms ook om toename hiervan. Veel geneesmiddelen, toegepast in de psychiatrie en neurologie, hebben bovendien ook een invloed op seksueel functioneren. De meeste antipsychotica en antidepressiva remmen de behoefte aan seksualiteit en verminderen het vermogen opgewonden te raken of een orgasme te ervaren. Er zijn echter ook middelen met weinig effect op seksueel functioneren of zelfs een stimulerend effect.  

Begrip van psychische problemen en medicatie op seksueel functioneren en daarover actief het gesprek aangaan, blijkt veelal erg helpend. Kennis van de invloed van medicatie is daarbij van groot belang. De invloed geneesmiddelen op het dopamine- en serotoninesysteem zijn belangrijke voorspellers van de invloed van geneesmiddelen op het seksueel functioneren.

Na afloop van deze workshop: 

 • Heb je kennis gemaakt met de basisprincipes van farmacotherapie en seksualiteit in de klinische praktijk;
 • Weet je hoe je naar seksuele problemen kunt vragen en welke geneesmiddelen seksualiteit kunnen beinvloeden;
 • Merk je dat door een aantal basisprincipes te leren begrijpen, je veel mensen met seksuele functiestoornissen beter kunt helpen. 
18 april 2019
Workshop: Hormonen en de puberteit

In deze workshop wordt ingezoomd op het thema hormonen en de puberteit. Barto Otten (gepensioneerd kinderendocrinoloog) zal spreken over de effecten van androgenen en oestrogenen, zowel bij mannen als vrouwen, in fysiologische (stofwisseling) en pathologische omstandigheden (ziekte of ziekten), zowel in puberteit als daarna.

Na afloop van deze workshop:

 • Ken je het werkingsmechanismen en de effecten van( geslachts) hormonen;
 • Weet je de klinische kenmerken ervan te herkennen en te benoemen;
 • Begrijp je de impact ervan voor (lichamelijk en psychosociaal) functioneren.
18 april 2019
Workshop: Medisch Lichamelijk Onderzoek uitvoeren = vol

Somatiek en psychiatrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Somatische klachten kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van bijwerkingen van psychofarmaca. Maar psychiatrisch patiënten hebben überhaupt een grotere kans op somatische aandoeningen, ongeacht hun medicijngebruik. Klachten van (klinische) psychiatrische patiënten worden vaak geschaard onder het psychiatrische beeld. Heeft een patiënt bijvoorbeeld een delier als gevolg van het anticholinerg effect van de psychofarmaca of heeft deze patiënt misschien wel een pneumonie? Hoe stel je de differentiaal diagnose polyneuropathie en waar moet je ook alweer op letten bij patiënten met diabetes en vasculaire problematiek? Zonder het doen van lichamelijk onderzoek mis je mogelijk diagnoses en worden patiënten daardoor te vaak niet goed behandeld. Lichamelijk onderzoek is onderdeel van de MANP-opleiding, maar hoe zat het ook alweer? Na de opleiding is er vaak niet veel aandacht meer aan besteed.

Tijdens deze workshop wordt aan de hand van 2 GGZ-cases ingegaan op anamnese en lichamelijk onderzoek. Tijdens spreekuren en in de huidige situatie waarin de VS GGZ als voorwacht kan functioneren, kunnen deze vaardigheden van groot belang zijn. Bij de cases komen de relevante onderdelen van anamnese en lichamelijk onderzoek aan bod. De verkregen informatie zal je helpen bij het onderscheiden van een pluis of niet-pluis gevoel en het stellen van een consultvraag aan een collega of het ziekenhuis. Versterk je vertrouwen in het doen van lichamelijk onderzoek met deze workshop.

Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen in deze workshop. Vol = vol. 

Na afloop van deze workshop:

 • Weet je meer over de toenemende aandacht voor somatiek en somatische screening in de GGZ;
 • Begrijp je het belang van het uitvoeren van (verkort) medisch lichamelijk onderzoek en het nascholen hierover;
 • En kun je zelf al snel weer aan de slag met een aantal basistechnieken.
18 april 2019
Workshop: Interpreteren van labuitslagen = vol

In deze workshop “Interpreteren Labuitslagen” wordt ingegaan op hoe je in de praktijk moet omgaan met labuitslagen. Zowel bij verwachte als onverwachte uitslagen moet je je afvragen of de uitslag wel past bij de patiënt. Het kan zijn dat de uitslag namelijk niet passend is, omdat er met het monster iets is gebeurd dat niet hoorde. Het kan ook zijn dat de analyse niet juist werd uitgevoerd. Tenslotte kan er nog een verkeerde conclusie getrokken worden uit verder goede uitslagen: de interpretatie is dan niet juist.

Tijdens de workshop wordt aan deze drie aspecten aandacht geschonken, aa nde hand van een casus. 

Na afloop van deze workshop: 

 • Weet je hoe het mogelijk is om te achterhalen of een monster juist is behandeld, of de analyse juist is uitgevoerd en of er de juiste interpretatie aan is gegeven; 
 • Begrijp je de betekenis van de begrippen: referentie- of normaalwaarden, het gemiddelde,  de standaardafwijking, sensitiviteit, specificiteit, prevalentie, voorspellende waarden van uitslagen;
 • Weet u hoe er in Nederland voor gezorgd wordt dat de klinisch chemische laboratoria uit een monster dezelfde resultaten krijgen en hoe de laboratoria zelf er voor zorgen dat zij goed , reproduceerbaar, werken. 
18 april 2019
Behandelen met clozapine: hoe gaat dat, hoe doe je dat? = vol

Tijdens deze workshop zal besproken worden wanneer clozapine kan worden voorgeschreven en hoe men dat doet (instellen en controles). De belangrijkste bijwerkingen worden besproken. De workshop zal zich vooral richten op de rol van de verpleegkundig specialist bij de behandeling met clozapine.

Na de workshop weet je wanneer clozapine geïndiceerd is en hoe je een behandeling met clozapine start en voortzet (inclusief de nodige controles) en wat met de uitslagen te doen valt.

18 april 2019
Plenaire kennisquiz: Puzzelen met psychofarmaca!

Het Psyfar vs event 2019 wordt dit jaar plenair afgesloten met de Psychofarmaca Quiz. We gaan 'puzzelen met psychofarmaca' met ruim 20 meerkeuzevragen over psychofarmacologie. Deelname is mogelijk via je mobiele telefoon, dus houd die bij de hand.

Ben jij de snelste en de slimste? Dan ga je naar huis met een mooi prijzenpakket!

18 april 2019

De sprekers

Coördinerend VS GGZ polikliniek bijwerkingen en hoofdredacteur Psyfar vs
Psychiater en klinisch farmacoloog
Kinderarts - endocrinoloog
Verpleegkundig Specialist SEH
Verpleegkundig specialist acute zorg

De locatie

Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Route plannen