Kosten: € 789,- | € 735,- voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Verpleegkundig specialisten GGZ , Verpleegkundig specialisten
Kosten: € 789,- voor de hele cursus (of € 286,- per middag); leden van Psyfar (vs) betalen € 735,- (of € 267,- per middag). Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal, online toegang tot Psyfar vs gedurende de cursus en cateringkosten.
Accreditatie: wordt aangevraagd voor 16 punten bij het accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

 

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus weet de deelnemer:

  • wat de belangrijkste groepen psychofarmaca zijn;
  • wat de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca zijn;
  • wat de belangrijkste interactiemechanismen van psychofarmaca zijn;
  • hoe hij de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter kan doorgronden;
  • hoe hij interactiesignalen beter kan interpreteren in de dagelijkse praktijk;
  • hoe hij bijwerkingen in de dagelijkse praktijk beter kan monitoren;
  • wat het krachtenveld is waar de verpleegkundige specialist mee te maken heeft tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen.

Cursusopzet
Om een optimaal leerrendement te garanderen, biedt de cursus een combinatie van vier fysieke bijeenkomsten (van ca. 13:00 tot 17:15 uur), een pre-toets en een huiswerkopdracht. Cursusdagen zijn: 13 februari, 10 maart, 14 mei en 4 juni. Gedurende de gehele cursus heeft u in het kader van zelfstudie online toegang tot alle artikelen van Psyfar.

Programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (voor 4 accreditatiepunten per middag).

Dag 1 - donderdag 13 februari - Farmacokinetiek, farmacogenetica en interacties in de praktijk
Docent: dr. Arne Risselada

Tijdens de eerste cursusmiddag bespreken we de basisprincipes van de farmacokinetiek. Met behulp van casuïstiek bieden we u een leidraad voor het adequaat wijzigen van doseringen en het toepassen van bloedspiegels. Ook besteden we aandacht aan farmacokinetiek bij bijzondere patiëntenpopulaties en farmacogenetica en krijgt u een toelichting op de huiswerkopdracht. De rest van de middag behandelen we interacties in de dagelijkse praktijk: u leert hoe een interactiesignaal tot stand komt en wat de risico’s en beperkingen van deze signalen zijn. Verder heeft u na de scholing handvatten om een aantal klinisch relevante interacties af te handelen.

Dag 2 - dinsdag 10 maart - Antidepressiva en anxiolytica
Docent: Laura de Wit

Angst- en stemmingsstoornissen vormen belangrijke ziektebeelden in de GGZ. Tijdens dit dagdeel komen anxiolytica en antidepressiva aan bod. We bespreken de beschikbare middelen en u leert hoe u met deze middelen kunt starten, switchen en stoppen. Uiteraard is er daarbij veel aandacht voor bijwerkingsprofielen. Aan het einde van de dag bent u bekend met afhankelijkheid van benzodiazepinen. Ook bent u in staat om risicomomenten en risicopopulaties te identificeren.

Dag 3 - donderdag 14 mei -Stimulantia en psychofarmaca in het verkeer
Docent: dr. Arne Risselada

Op deze dag is er aandacht voor stimulantia. Het ziektebeeld ADHD komt daarbij uitvoerig aan bod. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzichten in de werking en de bijwerkingen. Verder is er aandacht voor de invloed van psychofarmaca en psychiatrische diagnoses op de rijvaardigheid. Tot slot wordt tijdens dit dagdeel de huiswerkopdracht besproken en worden prangende vragen over het voorschrijven van psychofarmaca beantwoord.

Dag 4 - donderdag 4 juni - Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren, cardiovasculair risicomanagement, seksuele bijwerkingen, bewegingsstoornissen
Docenten: Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga

In het eerste gedeelte van de middag richten we ons op de werking, bijwerkingen en farmacologische achtergrond van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Uiteindelijk bent u in staat om bijwerkingen te signaleren en in overleg met de hoofdbehandelaar een beleid ten aanzien daarvan te formuleren.
Daarna wordt de link gelegd met de klinische praktijk: er is achtereenvolgens aandacht voor cardiovasculaire bijwerkingen, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen.

Inhoud

Farmacokinetiek, farmacogenetica en interacties in de praktijk

donderdag 13 februari 2020 - 13.00 tot 17.15 uur

13 februari - 4 juni 2020
Antidepressiva en anxiolytica

dinsdag 10 maart 2020 - 13.00 tot 17.15 uur

13 februari - 4 juni 2020
Stimulantia en psychofarmaca in het verkeer

donderdag 14 mei 2020 - 13.00 tot 17.15 uur

13 februari - 4 juni 2020
Antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, cardiovasculair risicomanagement, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen

donderdag 4 juni 2020 - 13.00 tot 17.15 uur

13 februari - 4 juni 2020

Sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Verpleegkundig specialist
Coördinerend VS GGZ polikliniek bijwerkingen en hoofdredacteur Psyfar vs

Locatie

Aristo
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

Route plannen