Kosten: € 489,- | € 418,- voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, (ziekenhuis)apothekers
Deelnamekosten: *      € 418,- voor abonnees van Psyfar
€ 489,- voor niet-abonnees
€ 418,- voor verpleegkundig specialisten **
Accreditatie:      Geaccrediteerd voor 5 nascholingspunten bij NVvP, NVZA, KNMP en VSR.
Locatie:      Flint Theater & Congressen, Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort.

* Prijzen zijn inclusief BTW, catering, parkeren en online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van het congres).
** Voor verpleegkundig specialisten geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.

Schrijf u in vóór zondag 21 augustus 2022 en ontvang het boek 'Wie is hier nou verward?' van André Aleman cadeau!

 
Dé jaarlijkse update voor voorschrijvers van psychofarmaca

Het Nationaal Congres Farmacotherapie in de psychiatrie is in Nederland en België al vele jaren een begrip bij psychiaters, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen. Dit jaar organiseren we dit hooggewaardeerde, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte congres voor de zestiende keer!

Op donderdag 6 oktober bent u van harte welkom op locatie bij het congres in Flint Theater & Congressen in Amersfoort. Farmacotherapie in de psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. Dit jaar is er zelfs keuze uit acht workshops! De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en uw dagelijkse praktijk.

In de eerste workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:
Rationeel kiezen van stemmingsstabilisatoren - Max de Leeuw (VOL)
Rationeel toepassen van Farmacogenetica - Pierre Bet
Medicamenteuze behandeling van gewichtstoename door psychofarmaca - Melissa Chrispijn
Acute medicatie geïnduceerde bewegingsstoornissen zijn te behandelen en te voorkomen: een videoworkshop - Peter van Harten
 
In de tweede workshopronde kunt u deelnemen aan de volgende workshops:
Slaapstoornissen en psychofarmaca; van neurotransmitters naar praktijk - Maaike van Veen
Rationeel kiezen van antidepressiva - Eric Ruhé
Haaruitval door psychofarmaca - Nicole Looman
Rationeel kiezen van antipsychotica - Jan Bogers
 

N.B. Wilt u liever online aan het congres deelnemen? Schrijft u zich dan in via deze link voor Psyfar of via deze link voor Psyfar vs.

Ervaringen van deelnemers aan de editie van vorig jaar:
'Nieuwe kennis opgedaan én oude kennis goed opgefrist. Fijn dat het weer op locatie kon!'
'Goede update van de huidige stand van zaken; in korte tijd nieuwe en praktische inzichten gekregen.'
'Sowieso een fijn congres! Zeer divers programma met interessante onderwerpen, heldere presentaties, leuke casuïstiek en goede sprekers.'
'Zeer goede online uitzending: goed beeld, goed geluid én goede interactiemogelijkheden.'

Programma

09.00 - 09.45 Ontvangst & registratie
09.45 - 10.00 Inleiding door dagvoorzitter | Arne Risselada
10.00 - 10.45 Behandeling van tremoren | Peter van Harten
10.45 - 11.30 Behandeling van eetstoornissen bij kinderen en adolescenten | Annemarie van Elburg
11.30 - 12.00 Ochtendpauze
12.00 - 12.45 Sekseverschillen in de psychiatrie | Therese van Amelsvoort
12.45 - 13.05 Prijsuitreiking Dr. Peter Moleman Penning 2022
13.05 - 14.00 Lunchpauze
14.00 - 15.15 Workshopronde 1
15.15 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 17.00 Workshopronde 2
17.00 Einde congres met mogelijkheid tot napraten

 
Uitleg workshoprondes
Iedere docent verzorgt één workshop op locatie, en één workshop online. Als deelnemer op locatie volgt u de workshops dus alleen met deelnemers die eveneens op locatie aanwezig zijn bij het congres. Zodoende kunt u één workshop kiezen uit de workshops die onder ronde 1 vallen, en één workshop uit het lijstje uit ronde 2. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via evenementen@prelum.nl.

Inhoud

Opening

De dagvoorzitter heet u welkom en geeft een korte introductie over het programma.

6 oktober 2022
Plenair 1 - Behandeling van tremoren

Tremor is de meest voorkomende bewegingsstoornis bij volwassenen. Omdat een trillende beweging opvalt, speelt schaamte vaak een grote rol.

Om een behandelinterventie te starten, is het nodig om na te gaan wat voor tremor het is, en wat de oorzaak kan zijn. Bijvoorbeeld: een 60-jarige vrouw, die jarenlang antidepressiva gebruikt en bij wie na dosisverhoging een houdingstremor ontstaat, vergt een andere behandeling dan een 50-jarige man die een rusttremor ontwikkelt na starten met natriumvalproaat. Hetzelfde geldt voor een 35-jarige vrouw waarbij van de ene op de andere dag een lastig te classificeren tremor ontstaat, of een 40-jarige man die lithium gebruikt en klaagt over een intentietremor (‘ik tril als ik iets wil pakken’) en wankel lopen.

Ook is er kennis nodig over welke middelen welk type tremor kan veroorzaken en uiteraard hoe tremor te behandelen is. Er wordt tijdens deze lezing veel beeldmateriaal getoond en een handige checklist gedeeld om de tremor te onderzoeken.

Na afloop van deze lezing:
Weet u welke medicijnen de oorzaak zijn van tremoren;
Kunt u onderscheid maken tussen een rust-, actie-, houding- en intentietremor;
Heeft u kennis van de kenmerken van een medicamenteus geinduceerde, psychogene, essentiele en fysiologische tremor;
Heeft u kennis van de behandelopties voor tremoren;
Bent u in het bezit van een handige checklist met relevante vragen en onderzoek om na te gaan of er sprake is van een medicamenteus geïnduceerde tremor.
6 oktober 2022
Plenair 2 - Behandeling van eetstoornissen bij kinderen en adolescenten

Eetstoornissen zoals anorexia of boulimia nervosa of een eetbuistoornis, zijn ernstige psychiatrische stoornissen die gepaard gaan met een hoge mortaliteit en morbiditeit. De behandelingen die er zijn, zijn slechts in circa de helft van de gevallen succesvol. Het aandeel van farmacotherapie is eveneens beperkt. Toch zijn er wel degelijk verschillende farmacotherapeutische en andere (biologische), soms innovatieve behandelopties, waarvan tijdens deze lezing een overzicht gegeven wordt.

6 oktober 2022
Plenair 3 - Sekseverschillen in de psychiatrie

Tijdens de lezing zal er ingegaan worden op de verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de psychiatrie, waarbij ook de respons op psychofarmaca aan bod komt.

Na afloop van deze lezing:
Is men op de hoogte van de verschillen tussen mannen en vrouwen in psychopathologie;
Is men op de hoogte van de verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de respons op psychofarmaca.
6 oktober 2022
Workshop - Acute medicatie geïnduceerde bewegingsstoornissen zijn te behandelen en te voorkomen: een videoworkshop (ronde 1)

Acute bewegingsstoornissen komen frequent voor, worden soms onvoldoende herkend, of verward met psychiatrische ziektebeelden en niet of verkeerd behandeld. Enkele voorbeelden: een houdingstremor wordt behandeld met anticholinergica, oculogyre crisen worden als functioneel geduid, bradykinesie wordt als bewegingsarmoede bij depressie gezien en een geagiteerde depressie wordt met acathisie verward.

Weinig bekend maar van groot belang is dat bewegingsstoornissen bij psychosen een prognostische waarde hebben voor symptomatologische, cognitieve en functionele uitkomst.

Om medicatie geïnduceerde bewegingsstoornissen te screenen bespreken we het bewegingsstoornissen onderzoek wat in 5 minuten uit te voeren is.

Na afloop van deze workshop:
Herkent u de verschillende acute bewegingsstoornissen, acute dystonie, acathisie, parkinsonisme, myoclonie, tremor en onttrekkingssyndroom;
Kent u de behandeling en preventie van acute bewegingsstoornissen;
Weet u hoe patiënten te onderzoeken op bewegingsstoornissen.
6 oktober 2022
Workshop - Rationeel kiezen van stemmingsstabilisatoren (ronde 1) (VOL)

Stemmingsstabilisatoren vormen de hoeksteen van de behandeling van de bipolaire stoornis. Het weloverwogen kiezen van de juiste stemmingsstabilisator voor iedere individuele patiënt is echter niet eenvoudig. Tijdens deze workshop bespreekt dr. Max de Leeuw de effectiviteit van de verschillende stemmingsstabilisatoren, hun bijwerkingen en de gewenste dosering, aangevuld met casuïstiek. Ook gaat hij in op de vraag hoe het gebruik door patiënten met een bipolaire stoornis gemonitord kan worden.

Na afloop van deze workshop:
Weet u welke stemmingsstabilisatoren beschikbaar zijn voor de behandeling van de bipolaire stoornis;
Kunt u een weloverwogen, op de patiëntgerichte keuze maken voor een stemmingsstabilisator per episode (manie, depressie) en voor recidiefpreventie;
Kent u de bijwerkingen van stemmingsstabilisatoren en weet u wat te doen daarmee.
6 oktober 2022
Workshop - Rationeel toepassen van Farmacogenetica (ronde 1)

Farmacogenetica speelt een steeds belangrijker rol bij het voorschrijven van psychofarmaca, soms doordat patiënten ongevraagd hun farmacogenetisch profiel presenteren. Dr. Pierre Bet neemt u mee langs alle onderdelen van de richtlijn Farmacogenetica, en bespreekt aan de hand van casuïstiek de belangrijkste principes en toepassingen van de farmacogenetica.

Na afloop van deze workshop:
Kent u de richtlijn Farmacogenetica in de Psychiatrie;
Weet u hoe en wanneer u farmacogenetica kunt inzetten in uw zorg;
Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zodat patiënten u niet gaan verrassen.
6 oktober 2022
Workshop - Medicamenteuze behandeling van gewichtstoename door psychofarmaca (ronde 1)

We weten dat verschillende subgroepen psychofarmaca flinke gewichtstoename veroorzaken, soms leidend tot somatische comorbiditeit. Dr. Melissa Chrispijn bespreekt tijdens deze workshop het werkingsmechanisme van deze psychofarmaca-geïnduceerde gewichtstoename, alsook verschillende behandelopties daarvoor.

6 oktober 2022
Workshop - Haaruitval door psychofarmaca (ronde 2)

Sommige psychofarmaca leiden tot haarverlies, een hinderlijke maar onderbelichte bijwerking. Tijdens deze workshop bespreekt drs. Nicole Looman de huidige inzichten op het gebied van psychofarmaca-geïnduceerd haarverlies en de behandel(on)mogelijkheden bij patiënten bij wie deze bijwerking optreedt. Ook gaat zij in op de fysiologische aspecten van haargroei en de oorzaken en vormen van haarverlies.

Na afloop van deze workshop:
Bent u op de hoogte van de fysiologische aspecten van haargroei;
Bent u geïnformeerd over de verschillende oorzaken en vormen van haarverlies;
Weet u welke psychofarmaca aanleiding geven tot haarverlies.
6 oktober 2022
Workshop - Slaapstoornissen en psychofarmaca; van neurotransmitters naar praktijk (ronde 2)

Diverse subgroepen psychofarmaca kunnen slaapstoornissen bestrijden, maar ook veroorzaken. Drs. Maaike van Veen bespreekt tijdens deze workshop de invloed van deze verschillende psychofarmaca, alsook de werkingsduur en bijwerkingen, resulterend in praktische adviezen over het behandelen van slaapproblemen. Zij gaat speciaal in op de stappen die nodig zijn om slaapmedicatie verantwoord af te bouwen.

Na afloop van deze workshop:
Weet u welke neurotransmitters van belang zijn voor het beïnvloeden van slaap en waak en welke effecten verschillende psychofarmaca hierop hebben;
Kent u belangrijke eigenschappen van psychofarmaca die invloed hebben op de keuze van specifieke middelen voor het behandelen van slaapproblemen (werkingsduur, bijwerkingen);
Weet u waar u op moet letten bij patiënten met een combinatie van psychiatrie, somatiek en slaapproblemen, die psychofarmaca gebruiken;
Heeft u kennis van de plaats van psychofarmaca ten opzichte van niet-farmacologische interventies, gebaseerd op geldende richtlijnen;
Kent u de stappen die nodig zijn voor verantwoorde afbouw van slaapmedicatie.
6 oktober 2022
Workshop - Rationeel kiezen van antidepressiva (ronde 2)

Momenteel wordt de richtlijn Depressie uit 2013 herzien; dit najaar is een groot deel van de teksten gereed voor de externe commentaarronde. Tijdens deze workshop legt dr. Eric Ruhé de commentaarversie alvast aan u voor. U krijgt inzicht in welke middelen als eerste keus wordt aanbevolen, en hoe u – via gedeelde besluitvorming met de patiënt – tussen deze middelen kunt kiezen. Ook komt het aangepaste behandelalgoritme aan bod.

Na afloop van deze workshop:
Weet u wat er in de commentaarversie van de herziene Richtlijn Depressie zal worden aanbevolen als eerste keus middelen;
Heeft u kennis opgedaan hoe tussen deze middelen te kiezen;
Weet u hoe u bij een individuele patiënt d.m.v. gedeelde besluitvorming tot een keuze kan komen;
Heeft u kennis over het (aangepaste) behandelalgoritme zoals dat in de commentaarversie van de herziene richtlijn zal worden opgenomen.
6 oktober 2022
Workshop - Rationeel kiezen van antipsychotica (ronde 2)

Het voorschrijven van antipsychotica op basis van rationele argumenten lijkt vanzelfsprekend, maar gebeurt niet altijd. Antipsychotica verschillen vooral in hun bijwerkingen, en op basis daarvan zijn rationele keuzes te maken. Dr. Jan Bogers bespreekt tijdens deze workshop de verschillende rationele stappen in een antipsychotische behandeling en de verschillen en overeenkomsten tussen antipsychotica. Ook staat hij stil bij de nieuwste inzichten met betrekking tot de doseringen.

Na afloop van deze workshop:
Kent u de diverse rationele stappen in een antipsychotische behandeling;
Weet u waarin antipsychotica verschillen, en waarin niet;
Weet u welke doseringen rationeel zijn.
6 oktober 2022

Sprekers

Ziekenhuisapotheker | Epidemioloog | Klinisch farmacoloog
Psychiater en bijzonder hoogleraar psychiatrie
Psychiater en hoogleraar Transitiepsychiatrie
Psychiater | Assistant professor | Redacteur Psyfar
Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog
Psychiater, senior onderzoeker en redacteur Psyfar
Psychiater | PI Radboudumc

Locatie

Flint Theater & Congressen
Coninckstraat 60
3811 WK Amersfoort
033 422 9229

Route plannen

033 422 9229