Kosten: € 65,- | € 0,- voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Psychiaters, (ziekenhuis-)apothekers en verpleegkundig specialisten GGZ
Deelnamekosten: *    gratis voor leden van Psyfar en Psyfar vs
€ 65,- voor niet-leden
Accreditatie: Geaccrediteerd met 1 nascholingspunt bij de NVvP en het VSR.

* Prijzen zijn inclusief BTW en online toegang tot Psyfar of Psyfar vs gedurende het webinar.

 
Meet the expert is een maandelijks, live, online vragenuur over een populair deelonderwerp binnen de psychofarmacologie. Eén keer per maand, op een maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur, gaan Nederlandse en Vlaamse experts in op uw vragen en casuïstiek.

Programma

Maandag 10 mei 2021 | Meet the Expert
Lithium voorschrijven aan patiënten met een bipolaire stoornis
- dr. Annemiek Dols

Lithium is het middel van eerste keus bij medicamenteuze behandeling van de bipolaire stoornis. Het gebruik van deze stemmingsstabilisator wordt dan ook aangeraden door alle belangrijke internationale richtlijnen. Lithium is niet alleen het meest effectief als onderhoudsbehandeling ter preventie van depressieve of (hypo)manische episoden, het wordt ook gebruikt in de behandeling van een acute manie of bipolaire depressie, waarbij het vaak gecombineerd wordt met andere middelen. Daarnaast vermindert lithium het risico op suïcide bij bipolaire stoornis en heeft het mogelijk een neuroprotectief effect.

Langdurig lithiumgebruik kan echter invloed hebben op de nierfunctie en deze renale bijwerkingen roepen vragen op over welk beleid gevoerd moet worden met betrekking tot het lithium gebruik. Moet een patiënt met een progressieve nierinsufficiëntie stoppen met lithium? En zo ja, wanneer? En zou aan een patiënt met late-onset bipolaire stoornis en een bestaande nierinsufficiëntie lithium als onderhoudsbehandeling overwogen moeten worden? Sinds het verschijnen de huidige richtlijn ‘Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik’ in 2013 zijn meerdere studies verschenen over het langetermijneffect van lithiumgebruik op de nieren. Een update was dus op zijn plaats. Recent verscheen daarom in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een publicatie over dit onderwerp (Beunders et al 2018). Annemiek Dols is een van de auteurs van de publicatie.

In deze Meet the expert komen verschillende soorten lithium-geïnduceerde nieraandoeningen aan bod, met een focus op renale diabetes insipidus en chronische nierinsufficiëntie. Hierbij zal worden ingegaan op etiologie, prevalentie, diagnostiek en behandeling. Vervolgens wordt de huidige richtlijn onder de loep genomen. Aan de hand van een aantal klinische dilemma’s bij patiënten met vooral oudere leeftijd zal een discussie volgen over mogelijk toekomstig beleid rondom renale bijwerkingen bij lithiumgebruik.

Zoals u van Meet the Expert gewend bent, is er tijdens het webinar ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en de inbreng van eigen casuïstiek. 

Sprekers

Psychiater | Senior onderzoeker