Kosten: € 960,- | € 835,- voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Over de cursus

Op donderdag 13 en vrijdag 14 juni vindt de tweede Psyfar vs masterclass Puzzelen met psychofarmaca plaats! Na vier succesvolle Psyfar vs events en meerdere reeksen van de basiscursus Psychofarmaca in de praktijk, breiden we ons cursusaanbod uit met deze tweedaagse masterclass - exclusief voor verpleegkundig specialisten.

Een multidisciplinair docententeam gaat uitvoerig in op verschillende, relevante onderwerpen in de psychofarmacologie. Plenaire lezingen worden afgewisseld met workshops, waarin actuele thema's vakkundig vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. We staan onder andere stil bij farmacokinetiek en -dynamiek, autismespectrumstoornissen en polyfarmacie. 


Workshops

Op dag één vinden in de middag twee workshops plaats: Nauwkeuriger gebruik van medicijnen door bloedonderzoek en Opvang van intoxicaties en detoxificatie.

Op dag twee van de masterclass gaat de masterclass dieper in op het thema: psychofarmacologie bij ouderen

Let op! Deze masterclass is exclusief voor verpleegkundig specialisten.

Het programma

Dag 1: donderdag 13 juni

 • 09.00 - 09.30 Inloop en ontvangst
 • 09.30 - 11.00 Farmacokinetiek, -dynamiek en interacties (Eric van Roon)
 • 11.00 - 11.15 Pauze
 • 11.15 - 12.45 Polyfarmacie (Eric van Roon)
 • 12.45 - 13.45 Lunchpauze
 • 13.45 - 15.15 Workshopronde 1
 • 15.15 - 15.30 Pauze
 • 15.30 - 17.00 Workshopronde 2
 • 17.00 - 18.00 Vrije tijd
 • 18.00 - 19.00 Borrel
 • 19.00 - 21.00 Diner


Dag 2: vrijdag 14 juni

 • 08.00 - 09.00 Ontbijt en uitchecken
 • 09.00 - 10.30 Patiënten met een licht-verstandelijke beperking (Jannelien Wieland)
 • 10.30 - 10.45 Pauze
 • 10.45 - 12.15 Autismespectrumstoornissen (Yvette Roke)
 • 12.15 - 13.15 Lunchpauze
 • 13.15 - 14.45 Workshopronde 1
 • 14.45 - 15.00 Pauze
 • 15.00 - 16.30 Workshopronde 2
 • 16.30 Einde programma

Inhoud

Donderdag 13 juni, 09:30 - 11:00 uur: Farmacokinetiek, -dynamiek en interacties

In deze lezing wordt ingegaan op de concepten die ten grondslag liggen aan farmacokinetiek en farmacodynamiek en op welke wijze die concepten dagelijks de basis vormen voor de medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen. Onder andere wordt ingegaan op de farmacologische concepten wat betreft de relatie tussen dosiswijziging en de relatie met veranderde respons. Ook wordt ingegaan op de rol van veranderde farmacokinetiek en –dynamiek in geval van geneesmiddel-geneesmiddelinteracties of bij orgaanfunctiestoornissen. De lezing beoogt dus een combinatie te maken tussen de meer theoretische concepten en de (al dan niet bewuste praktische toepassing daarvan in de routinematige zorg, maar ook in uitzonderingssituaties).

13 - 14 juni 2019
Donderdag 13 juni, 11:15 - 12:45 uur: Polyfarmacie

Polyfarmacie is een veel voorkomend probleem bij mensen met een psychiatrische aandoening. Niet zelden leidt dit tot ernstige complicaties, waaronder ziekenhuisopnames en zelfs mortaliteit. Inmiddels krijgt polyfarmacie terechte aandacht in zowel de wetenschap alsmede in de klinische praktijk. Diverse tools zijn ontwikkeld om onnodig medicatiegebruik tegen te gaan. In de lezing worden de prevalentie en risico’s van polyfarmacie toegelicht en wordt op interactieve wijze geoefend met diverse tools ter reductie van polyfarmacie. Aan de hand van een aantal casus worden de STOP- en START criteria besproken en diverse vrij beschikbare internet-tools worden toegelicht.

13 - 14 juni 2019
Donderdag 13 juni: Workshop 'Nauwkeuriger gebruik van medicijnen dankzij bloedonderzoek'

In de workshop zal het nut van bloedspiegelbepalingen worden besproken, toegespitst op psychofarmaca in het bijzonder. Waarom meet je een bloedspiegel, wanneer vraag je een meting aan en hoe interpreteer je de uitslag. Invloed van ziekte, comedicatie, verschillen tussen een oraal middel en een depot komen aan de orde. Ook zal ingegaan worden op het belang van farmacogenetica voor een juiste keus van medicatie, dosering en interpretatie van spiegels. E.e.a. zal aan de hand van casuïstiek worden geïllustreerd. Als deelnemer volg je op donderdag 13 juni beide workshops.

13 - 14 juni 2019
Donderdag 13 juni: Workshop 'Opvang van intoxicaties en detoxificatie'

Verpleegkundig specialisten en de crisisdienst, het is tegenwoordig geen uitzondering meer. Tijdens deze workshop word ingegaan op intoxicaties en detoxificatie.

Let op: Als deelnemer volg je op donderdag 13 juni beide workshops.

13 - 14 juni 2019
Vrijdag 14 juni, 09:00 - 10:30 uur: Patiënten met een licht-verstandelijke beperking

Wist je dat veel patiënten onder behandeling in de GGZ zwakbegaafd zijn of een (lichte) verstandelijke beperking hebben? Herken je een laag IQ bij je patiënten? Weet je waar je op moet letten als je psychofarmaca voorschrijft aan iemand met een lichte verstandelijke beperking?

Na het volgen van deze lezing weet je het verschil tussen zwakbegaafdheid en een lichte verstandelijke beperking en kun je in je bejegening en communicatie beter aansluiten bij je patiënten met een laag IQ. Je kent een aantal belangrijke aanpassingen die je zullen helpen in de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij deze groep patiënten en kent een aantal specifieke aandachtspunten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een laag IQ.

13 - 14 juni 2019
Vrijdag 14 juni, 10:45 - 12:15 uur: Autismespectrumstoornissen

Co-morbiditeit is meer regel dan uitzondering bij autisme, maar welke medicatie moet worden voorgeschreven bij deze co-morbiditeit? Er wordt een onderscheid gemaakt door aparte co-morbiditeit en door het autisme veroorzaakte klachten. Die klachten kunnen ook deels medicamenteus behandeld worden. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de ontwikkelingen op medicamenteus gebied.

13 - 14 juni 2019
Psychofarmacologie bij ouderen

Op dag twee van de masterclass gaat de groep uiteen en volg je twee workshops.

Workshop 1: Angst en depressie - workshop van Maureen Smeets - Jansen
In de praktijk is het bepaald niet eenvoudig en eenduidig om voor een depressie één bepaald antidepressivum te kiezen. Voor de verpleegkundig specialist wordt het multidisciplinair puzzelen. Wat zijn de ervaringen van deelnemers die in vele gevallen korter van 5 jaar deze middelen voorschrijven. Met wie overleg je wel of wellicht niet? Tijdens deze workshop zal de nadruk op de depressie liggen, ofschoon depressie vaak gepaard gaat met angstklachten. Veel antidepressiva werken juist ook op deze angstklachten en lijken soms een aanzienlijk beter alternatief dan benzodiazepines. Antidepressiva kennen veel bijwerkingen, zowel de nieuwe als de zogenoemde klassieke. Het is de bedoeling om tijdens de workshop vooral veel casuïstiek uit te wisselen.

Workshop 2: Antipsychotica - workshop van Peter Tieleman
Ouderen en antipsychotica gaan vaak niet goed samen. Dit heeft mede te maken met de veranderende lichaamsbouw, opname, distributie, metabolisering en excretie (ADME), vermindering en gevoeligheid of juist overgevoeligheid van receptoren. Bij dementie is een sterk verhoogde kans op CVA’s en cardiale problemen. Diverse andere neurotransmitters blijken eveneens een belangrijke rol te spelen na de ‘herontdekking’ van clozapine. Zowel typische als atypische antipsychotica kunnen bij ouderen ernstige bijwerkingen geven. Vooral bij polyfarmacie zoals bijvoorbeeld gebruik van antibiotica. Het jarenlange gebruik van antipsychotica geeft (vaak blijvende) veranderingen in het metabolisme en bewegingsstoornissen. Tijdens deze workshop komen o.a. juiste indicatiestelling, monitoren van werkingen, bijwerkingen en interacties met andere medicatie (CYP-P450 systeem), therapeutic drug monitoring (TDM), lichamelijk vooronderzoek en bloedonderzoek aan de orde.

13 - 14 juni 2019

De sprekers

ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog
verpleegkundig specialist GGZ

De locatie

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Route plannen