Kosten: € 960,- | € 835,- voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november vindt de derde Psyfar vs masterclass Puzzelen met psychofarmaca plaats! Na vier succesvolle Psyfar vs events en meerdere reeksen van de basiscursus Psychofarmaca in de praktijk, breiden we ons cursusaanbod uit met deze tweedaagse masterclass - exclusief voor verpleegkundig specialisten.

Het centrale thema deze masterclass is psychofarmaca bij kinderen en adolescenten. Ben je werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Dan wil je deze masterclass niet missen! 


Een multidisciplinair docententeam gaat uitvoerig in op verschillende, relevante onderwerpen in de psychofarmacologie. Plenaire lezingen worden afgewisseld met workshops, waarin actuele thema's vakkundig vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. We staan onder andere stil bij farmacokinetiek en -dynamiek, interacties, ADHD, licht-verstandelijke beperking en autismespectrumstoornissen. 

Workshops

De workshops op dag één hebben betrekking op antipsychotica en SSRI's bij kinderen en jeugdigen. Op dag twee gaan we uitvoerig in op de behandeling van ASS en ADHD. Lees hieronder meer over de docenten en de inhoud van de masterclasses.

Yoga

Hou je van een actieve en ontspannende start van je dag? Verpleegkundig specialist én yoga-instructrice Sofie Harmsen – die ook één van de workshops verzorgt – geeft een leuke, down-to-earth yogales op vrijdagochtend.

Let op! Deze masterclass is exclusief voor verpleegkundig specialisten.

Programma

Programma onder voorbehoud

Dag 1: donderdag 28 november

 • 09.00 - 09.30 Inloop en ontvangst
 • 09.30 - 11.00 Farmacokinetiek, -dynamiek en interacties - Mart Eussen
 • 11.00 - 11.15 Pauze
 • 11.15 - 12.45 Belangrijkse groepen psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie & hun bijwerkingen - Mart Eussen
 • 12.45 - 13.45 Lunchpauze
 • 13.45 - 15.15 Workshopronde 1
 • 15.15 - 15.30 Pauze
 • 15.30 - 17.00 Workshopronde 2
 • 17.00 - 18.00 Borrel
 • 18.00 - 20.30 Diner

Dag 2: vrijdag 29 november

 • 07.00 - 08.00 Yoga (door verpleegkundig specialist GGZ en yoga-instructrice Sofie Harmsen)
 • 08.00 - 09.00 Ontbijt en uitchecken
 • 09.00 - 10.30 Patiënten met een licht-verstandelijke beperking - Karlijn Vermeulen
 • 10.30 - 10.45 Pauze
 • 10.45 - 12.15 Autismespectrumstoornissen - Jacqueline Smorenburg
 • 12.15 - 13.15 Lunchpauze
 • 13.15 - 14.45 Workshopronde 1
 • 14.45 - 15.00 Pauze
 • 15.00 - 16.30 Workshopronde 2
 • 16.30 Einde programma

Inhoud

Plenaire lezing: Farmacokinetiek, -dynamiek en interacties

In deze lezing wordt een inleiding gegeven op het onderwerp 'farmacokinetiek en -dynamiek bij kinderen en jeugdigen'. Welke concepten liggen ten grondslag aan de kinetiek en dynamiek en hoe vormen deze de basis van medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een volwasse en een opgroeiend kind? En wat betekent dit voor de praktijk van het voorschrijven van psychofarmaca? Waar dien je als verpleegkundig specialist rekening mee te houden? 

28 - 29 november 2019
Plenaire lezing: Belangrijkse groepen psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie & hun bijwerkingen

In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste groepen psychofarmaca die worden voorgeschreven aan kinderen en jongeren. Ook krijg je informatie over de belangrijkste bijwerkingen en mogelijke interacties bij deze middelen. 

28 - 29 november 2019
Workshop: SSRI's bij kinderen en jongeren

Godfried Marijnissen bespreekt in deze workshop de mogelijkheden van  medicamenteuze behandeling van angststoornissen, ernstige depressie en dwangstoornissen op de kinderleeftijd. Na afloop weet je ook welke voorzorgsmaatregelen je moet treffen als je besluit psychofarmaca voor te schrijven aan kinderen en jongeren. 

28 - 29 november 2019
Workshop: Onderhandelen over antipsychotica met jeugdigen: Wie is er de baas?

Nog meer dan oudere of jongere patiënten willen adolescenten in hun rol van patiënt zelf beslissen over hun behandeling. Ze hebben zowel behoefte aan duidelijke kaders als aan keuze tussen meerdere behandelopties. Van hun behandelaar verwachten ze persoonsgerichte adviezen, die nauwkeurig aansluiten bij hun eigen situatie en persoonlijke hulpvraag. Ze zullen beter luisteren naar een behandelaar die doelgericht en herstelgericht werkt; ze willen de loop van het gesprek sturen; ongevraagde adviezen worden niet serieus genomen.

Al deze aanwijzingen zijn vooral van belang als hun zelfvertrouwen is aangetast, hun leven overhoop is gehaald en ze nauwelijks meer hun problemen en mogelijkheden kunnen overzien. Dit is vaak aan de orde tijdens en na een doorgemaakte psychose.

Gelukkig zijn er verschillende antipsychotica beschikbaar ter versterking van hun symptomatisch herstel. Het is de kunst om deze middelen zo te introduceren dat de adolescent ze zal ontvangen als oplossing voor hun persoonlijke probleem en als ondersteuning van het persoonlijke herstelproces. Om dat te bereiken benut de behandelaar de beschikbare kennis over de verschillende werkings- en bijwerkingsprofielen van antipsychotica, door elementaire technieken toe te passen van motiverende gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming.

Na afloop van deze workshop:

 • ken je de verschillen in farmacokinetiek en farmacodynamiek van de beschikbare antipsychotica;
 • weet je hoe je overeenstemming kan bereiken met een adolescent tijdens overleg over antipsychotische behandeling.
28 - 29 november 2019
Plenaire lezing: Patiënten met een licht-verstandelijke beperking

Veel patienten die onder behandeling zijn in de GGZ zijn zwakbegaafd of hebben een (licht) verstandelijke beperking. Hoe herken je een laag IQ bij je (jonge) patiënten? Waar moet je op letten als je psychofarmaca voorschrijft?

Na het volgen van deze lezing weet je het verschil tussen zwakbegaafdheid en een lichte verstandelijke beperking en kun je in je bejegening en communicatie beter aansluiten bij je patiënten met een laag IQ. Je kent een aantal belangrijke aanpassingen die je zullen helpen in de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij deze groep patiënten en kent een aantal specifieke aandachtspunten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een laag IQ.

28 - 29 november 2019
Plenaire lezing: Psychofarmaca bij ASS bij kinderen en jongeren

Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op de medicamenteuze behandeling van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jongeren. 

Na afloop van deze lezing:

 • Weet je welke targetsymptomen we behandelen bij kinderen en jongeren met ASS; 
 • Weet je welke soorten psychofarmaca zinvol zijn in behandeling van ASS bij kinderen en jongeren;
 • Ken je de aandachtspunten bij de behandeling van kinderen en jongeren met ASS (denk hierbij bijvoorbeeld aan co-morbiditeit en interacties van psychofarmaca).

 

28 - 29 november 2019
Workshop: Trauma en posttraumatische stressstoornis: psychofarmaca of psychotherapie?

In deze workshop behandelen we de mogelijke geneesmiddelen en psychotherapieën die behulpzaam kunnen zijn bij de behandeling van klachten naar aanleiding van trauma. Je leert hoe je trauma kunt uitvragen in de (hetero-)anamnese en welke vragenlijsten en interviews je daarbij kunt gebruiken. Tevens gaan we in op de neurobiologische achtergrond van trauma.

28 - 29 november 2019
Workshop: ADHD - "Moet ik echt medicatie?"

Na afloop van deze workshop:

 • ken je de laatste ontwikkelingen binnen de zorgstandaard ADHD en de laatste ontwikkelingen in de behandeling van ADHD;
 • weet je welke medicamenteuze en niet-medicamenteuze alternatieve behandelingen er zijn en ken je de behaalde resultaten van deze behandelingen; 
 • weet je welke spannings-/krachtenvelden er zijn in de behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren en zullen we kijken naar maatwerk in deze behandeling;
 • begrijp je dat voor maatwerk, diverse verwachtingen uitgesproken moeten worden en men op basis van verschillende opties een keuze voor behandeling kan maken;
 • begrijp je dat er eveneens verschillende afwegingen gemaakt moeten worden tussen diverse partijen (kind, ouders, school, clubs, etc.).

We zullen hierbij ook aandacht besteden aan de laatste ontwikkelingen in de behandeling van ADHD voor volwassenen (kruisbestuiving) en werken met casuïstiek ingebracht door deelnemers.

28 - 29 november 2019

Sprekers

kinder- en jeugdpsychiater
Kinder- en jeugdpsychiater | Docent psychofarmacotherapie
kinder- en jeugdpsychiater
kinder- en jeugdpsychiater
kinder- en jeugdpsychiater
verpleegkundig specialist GGZ

Locatie

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

Route plannen