Kosten: € 452,- | € 384,- voor abonnees

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme:      Psychiaters, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten, psychologen, seksuologen
Deelnamekosten: *     

€ 384,- voor abonnees van Psyfar en PsyXpert
€ 452,- voor niet-abonnees
€ 284,- voor verpleegkundig specialisten **
€ 226,- voor A(NIOS)

Accreditatie:      aangevraagd voor 5 nascholingspunten bij de NIP en NVP. Geaccrediteerd door de NVVP, FGzPt, VSR (alle subspecialismen) en NVVS voor 5 nascholingspunten.

* Prijzen zijn inclusief BTW en online toegang tot Psyfar of Psyfar vs (tot een maand na afloop van de themadag).
** Voor verpleegkundig specialisten en A(N)IOS geeft de website bij inschrijving onjuiste prijzen door, namelijk de prijzen die voor psychiaters gelden. Bent u verpleegkundig specialist of A(N)IOS, dan wordt dit gecorrigeerd op de factuur die u per e-mail ontvangt.

 
Seks en psychiatrie: aandacht graag!

Psyfar en PsyXpert organiseren op dinsdag 20 september de Themadag Seks en Psychiatrie. Want seks hoort (net als eten, drinken en ademhalen) bij het leven en dus ook bij elke patiënt. Bovendien heeft ontevredenheid over het seksleven een negatieve invloed op het algeheel welbevinden. Maar praten over seks is nog niet zo makkelijk, want er heerst een groot taboe. Ook in de spreekkamer gaat het makkelijker over het ziektebeeld, over labuitslagen of over medicatie, dan over seksualiteit. 

Tijdens deze online themadag bespreken we in drie plenaire sessies en twee interactieve workshoprondes de meest actuele (wetenschappelijke) ontwikkelingen rond het thema ‘seksualiteit en de psychiatrie’.

Welke seksuele disfuncties komen veel voor in de psychiatrie? Welke medicatie beïnvloeden seksualiteit? Maar ook: hoe voert u een prettig en open gesprek met uw patiënt? Of hoe bespreekt u seksualiteit met slachtoffers van seksueel misbruik, mensen met autisme of met een (licht) verstandelijke beperking? 

U krijgt directe handvatten aangereikt om die inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Dit zijn de workshops die al bevestigd zijn:
Gevoelens van walging na seksueel misbruik - Jannetta Bos & Evelyn Kaizer
ASS en seksualiteit - Welmoed Visser-Korevaar
Seksuele bijwerkingen in de praktijk; een hands-on workshop - Erna Beers
Let´s talk about seks! - Nienke Dekkinga
 
Ervaringen van deelnemers aan de vorige editie:
'Inhoudelijk goede presentaties en met veel enthousiasme gebracht.'
'Een uitgebreid programma met veel leerzame onderdelen, waarvan ik heb geleerd hoe het onderwerp seksualiteit met alle facetten beter te integreren in de behandeling.'
'Mythes die ik zelf ook nog voor waar aanzag zijn ontmanteld.'
'Een zinvol congres over een heel zinvol onderwerp!'

Programma

09.15 - 09.30 Online registratie & inloop
09.30 - 09.45 Opening en introductie | Erna Beers
09.45 - 10.45 Start het gesprek over seks & en LHBT met de SexQ Tool! | Sara Bungener
10.45 - 11.15 Ochtendpauze
11.15 - 12.15 Seks werkt anders dan u denkt! | Rik van Lunsen
12.15 - 13.15 Lunchpauze
13.15 - 14.15 Psychofarmaca en seksualiteit: alleen maar lasten? | Erna Beers
14.15 - 14.25 Wisselpauze
14.25 - 15.25 Workshopronde 1
15.25 - 15.45 Middagpauze
15.45 - 16.45 Workshopronde 2
16.45 Einde themadag

Inhoud

Opening en introductie

De dagvoorzitter heet u welkom en geeft een korte introductie over het programma.

20 september 2022
Plenair 1 - Start het gesprek over Seks & LHBT met de SexQ tool!

Helaas blijkt er in de praktijk een taboe te bestaan voor professionals om seksualiteit te bespreken met jongeren. In deze sessie wordt allereerst ingegaan op waarom het zo belangrijk is om thema’s als relaties, lichaamsbeeld, puberteit, geaardheid, genderidentiteit, seksuele ervaringen, grenzen, negatieve ervaringen, social media en seksuele bijwerkingen van medicatie te bespreken. Waar lopen jongeren met een kinderpsychiatrische stoornis precies tegenaan op het gebied van seksualiteit en relaties? Welke invloed hebben seksuele bijwerkingen van medicatie? En waarom hebben LHBT jongeren vaker psychische problemen? U gaat als behandelaar aan de slag om seksualiteit, genderdiversiteit en seksuele bijwerkingen te leren bespreken met behulp van de SexQ en SexQ Medicatie: twee wetenschappelijk onderbouwde communicatietools die zijn ontwikkeld samen met ruim 50 jongeren, behandelaren en experts. Zo neemt u de eerste stappen om het taboe in uw spreekkamer te doorbreken!

Na afloop van deze plenaire sessie:
●   Begrijpt u nog beter waarom de thema’s seksualiteit en LHBT bij jongeren zo belangrijk zijn;
Bent u geoefend in het bespreken van seksualiteit en LHBT.
20 september 2022
Plenair 2 - Seks werkt anders dan u denkt!

Om met patiënten zinvol over seks te kunnen praten (en dat verwachten ze van u), is het onontbeerlijk om verlost te worden van aloude heteronormatieve mythes over verschillen tussen genders in seksueel verlangen, seksuele opwinding en seksueel plezier, die het gevolg zouden zijn van verschillen in hormonale constitutie en rol in de voortplanting. Hoewel seksualiteit een ingewikkeld bio-psychosociaal fenomeen is met een grote diversiteit aan uitingsvormen, werkt seks in brein, lijf en geslachtsdelen bij elk individu in wezen op exact dezelfde manier. Wij zijn allemaal seksuele wezens met behoeften aan lust en verbinding, maar van ouds her hebben cis-mannen aanzienlijk meer kans op bevrediging van die behoeften, vooral in heteroseksuele situaties.

Na afloop van deze plenaire sessie:
●   Evidence based kennis over responsief seksueel verlangen (libido bestaat niet!);
Kennis over de psychofysiologie van genitale responsen en de mogelijke invloed hierop van mentale, fysieke, farmacologische, relationele en contextuele factoren;
Meer tools voor een zinvol proactief gesprek met psychiatrische patiënten over seksualiteit. Dat ook voor hen vrijwel altijd een essentieel aspect is van kwaliteit van leven.
20 september 2022
Plenair 3 - Psychofarmaca en seksualiteit: alleen maar lasten?

Psychofarmaca staan erom bekend dat ze seksuele bijwerkingen geven, zowel tijdens gebruik als na staken. Maar klopt dat wel? En welke bijwerkingen kunt u verwachten? Is er verschil tussen de verschillende middelen? En is het eigenlijk alleen maar kommer en kwel of hebben psychofarmaca ook positieve effecten? Antwoord op deze vragen krijgt u tijdens de plenaire sessie van dr. Erna Beers, klinisch farmacoloog en seksuoloog.

Na afloop van deze plenaire sessie:
Weet u in hoeverre psychofarmaca een effect hebben op de seksualiteit;
Weet u welke seksuele bijwerkingen psychofarmaca kunnen geven;
Begrijpt u welke positieve effecten van psychofarmaca worden ingezet bij de behandeling van seksuele stoornissen.
20 september 2022
Workshop 1 - Gevoelens van walging na seksueel misbruik

Wil je meer weten over wat je kunt doen met de emotie walging tijdens uw behandeling? In deze workshop wordt ingegaan op de achtergrond van walging en de rol die walging zou kunnen spelen bij het ontstaan en voortduren van PTSS bij cliënten die lijden aan de gevolgen van seksueel misbruik.

Tijdens de workshop wordt een handreiking geboden voor een mogelijke interventie, die we tijdens een rollenspel demonstreren. Daarna kan er direct mee geoefend worden.

20 september 2022
Workshop 2 - ASS en seksualiteit

Hoe een moedervlek de seksuele opwinding als sneeuw voor de zon laat verdwijnen.

Seksualiteit is onderdeel van het leven van mensen met ASS. Dezelfde seksuele gevoelens en verlangens spelen een rol in de seksualiteit bij mensen met ASS.

Specifieke kenmerken van ASS als de sensorische prikkelverwerking, “andere” informatieverwerking, moeilijkheden in de theorie of mind, vaststaande begripsdefinities of ordeningskaders etc. kunnen roet in het eten gooien bij een prettige en gewenste seksualiteitsbeleving. Deze kunnen leiden tot seksuele dysfuncties. Hulp is dan gewenst.

Dit aan de hand van twee pakkende voorbeelden uit het dagelijks leven.

Na afloop van deze workshop:
Kent u de uitgangspunten voor behandeling van seksuele problemen en/of seksuele dysfuncties bij mensen met ASS (welke seksuele dysfuncties zijn er, welke basisdiagnostiek wordt verwacht);
Kent u de uitdagingen in de behandeling van seksuele problemen en/of dysfuncties bij mensen met ASS;
Weet u welke aandachtspunten er zijn in de behandeling van seksuele problemen en/of dysfuncties bij mensen met ASS.
20 september 2022
Workshop 3 - Let's talk about seks!

Praten over seks, het klinkt zo makkelijk. Maar is dat wel zo? Helaas rust er ook anno 2022 nog steeds een groot taboe op praten over seks, zeker als er sprake is van seksuele problemen.

Praten over seks in de privésfeer is ook wel even anders dan praten over seks als professional. In de workshop Let’s talk about seks! kijken we naar uw attitude ten aanzien van seksualiteit en welke invloed dat heeft op uw professioneel handelen.

U krijgt praktische handvatten aangereikt hoe het onderwerp als een professional bespreekbaar te maken en welke doorverwijsmogelijkheden er zijn. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Na afloop van deze workshop:
Heeft u inzicht in eigen attitude t.a.v. seksualiteit en welke invloed dit heeft op uw handelen als zorgprofessional;
Heeft u handvatten om het onderwerp intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken met clienten;
Heeft u kennis van welke doorverwijsmogelijkheden er zijn.
20 september 2022
Workshop 4 - Seksuele bijwerkingen in de praktijk; een hands-on workshop

In deze workshop gaan we aan de slag met casuïstiek; úw casuïstiek! Als deelnemer aan de workshop stuurt u van tevoren een casus in waar u niet uitkomt; een casus van seksuele klachten die al dan geen bijwerking lijken te zijn of die nergens op lijken te reageren. Tijdens deze hands-on workshop gaan we gezamenlijk aan de slag met alle ingezonden casuïstiek.

Neemt u deel aan deze workshop? Mail uw casus uiterlijk zaterdag 17 september naar Erna Beers via contact@ernabeers.nl

Na afloop van deze workshop:
Heeft u helder wat u kunt doen als er sprake lijkt van een seksuele bijwerking;
Kunt u uw patiënt uitleggen wat deze kan verwachten qua seksuele bijwerkingen;
Weet u wanneer u kunt doorverwijzen naar een seksuoloog.
20 september 2022

Sprekers

Arts-seksuoloog | Klinisch farmacoloog
Kinder- en jeugdpsychiater/seksuoloog (NVVSio)
Psychotherapeut, seksuoloog NVVS
Orthopedagoog NVO-Seksuoloog NVVS
Consulent Seksuele Gezondheid