Kosten: € 499,- | € 399,- voor leden

Inschrijven niet meer mogelijk

Algemeen

Specialisme: Psychiaters, Verpleegkundig specialisten GGZ
KostenLeden van Psyfar betalen €399,-. Niet-leden betalen voor deelname €499,-. Verpleegkundig specialisten die lid zijn van Psyfar (vs) betalen €299,-. Verpleegkundig specialisten die geen lid zijn van Psyfar (vs) betalen €349,-.
Accreditatie: dit congres is geaccrediteerd voor 5 punten door de NVvP en VSR (alle subspecialismen).


De combinatie van psychische en lichamelijke klachten komt vaak voor. Zo hebben verschillende psychofarmaca bijwerkingen die zorgen voor somatische klachten. Maar ook bepaalde ziektebeelden of alleen al het krijgen van de diagnose hiervan, kunnen psychische problemen veroorzaken. Daarbij heeft onderzoek aangetoond dat mensen met een psychiatrische aandoening gemiddeld zo’n 15 tot 20 jaar korter leven dan de algemene bevolking. De oorzaak hiervan is met zekerheid deels terug te voeren op de comorbiditeit die samengaat met de psychiatrische aandoening. Psychiatrie en somatiek worden vaak gezien als twee verschillende werelden, maar uit de praktijk blijkt dat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Daarom organiseert Psyfar op 12 december de Themadag Psychiatrie en somatiek. Tijdens dit congres bespreken we de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen rond het thema ‘psychiatrie en somatiek’. U krijgt directe handvatten aangereikt om die inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Want een patiënt die zich lichamelijk beter voelt, heeft ook een beter psychisch welzijn.

Programma

 • 08:45 - 09:30Registratie en ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 - 09:45Opening en introductie - dr. H. (Hans) Mulder
 • 09:45 - 10:45Veranderingen in gezondheid en medicatiegebruik na een integrale leefstijlbehandeling bij mensen met EPA – dr. J. (Jeroen) Deenik
 • 10:45 - 11:15Koffiepauze
 • 11:15 - 12:30Somatisch screenen: wat doet u en wat nu? -  prof. dr. W. (Wiepke) Cahn
 • 12:30 - 13:30Lunchpauze
 • 13:30 - 14:30Preventie, monitoring en behandeling somatische bijwerkingen in de psychiatrie - dr. H. (Hans) Mulder 
 • 14:30 - 14.45Wisselpauze
 • 14:45 - 15:45Workshopronde 1
 • 15:45 - 16:00Theepauze
 • 16:00 - 17:00Workshopronde 2
 • 17:00Einde

Inhoud

Opening en introductie

De dagvoorzitter heet u welkom en geeft een korte introductie over het programma.

12 december 2019
Lezing 2 - Somatisch screenen, wat doet u en wat nu?

Na afloop van deze lezing:

 • Kent u de redenen waarom somatisch screening in de psychiatrie een must is;
 • Weet u waarop u moet somatische moet screenen en welke behandeling ingezet moet worden;
 • Begrijpt u dat implementatie van somatische screening de verantwoordelijkheid is van de regiebehandelaar.
12 december 2019
Lezing 3 - Preventie, monitoring en behandeling somatische bijwerkingen in de psychiatrie

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening overlijden gemiddeld 15-20 jaar eerder dan de algemene populatie. De verhoogde mortaliteit wordt grotendeels veroorzaakt door somatische co-morbiditeit. Factoren die bijdragen hieraan zijn o.a. een ongezonde leefstijl, verminderde toegang tot gezondheidszorg, maar ook complicaties van de gebruikte psychofarmaca.

Monitoring is noodzakelijk om deze complicaties te voorkomen en indien nodig te behandelen. Onderzoek toont aan dat deze monitoring niet altijd goed wordt uitgevoerd.

Wat is er bekend over monitoring van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk? Waarom wordt deze monitoring vaak matig uitgevoerd? En hoe zou je dit kunnen verbeteren? 

Na afloop van deze lezing:

 • Weet u wat er bekend is over monitoring van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
 • Weet u welke parameters u kunt monitoren om bijwerkingen te voorkomen;
 • Weet u hoe u preventie en monitoring van bijwerkingen kunt organiseren in de dagelijkse praktijk;
 • Kent u de dilemma’s bij het behandelen van bijwerkingen.
12 december 2019
Lezing 1 - Thinking inside the box: verbeteringen in de gezondheid en medicatiegebruik bij mensen met EPA na leefstijlverbetering

Ondanks een toename van onderzoek en beleid die pleiten voor het gebruik van leefstijlinterventies in de GGZ, is er nog weinig echte verandering in de dagelijkse praktijk. Een multidisciplinaire leefstijl-bevorderende aanpak geïntegreerd in de dagelijkse praktijk, liet op de langere termijn verbeteringen zien in zowel lichamelijke en geestelijke gezondheid en medicatiegebruik bij mensen met EPA. Hoe is dat gelukt? Wat levert het op? En wat kunnen/moeten we er nu mee?

Na afloop van deze lezing: 

 • Bent u op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van leefstijlinterventies bij mensen met EPA;
 • Heeft u geleerd wat leefstijlbevordering kan opleveren bij mensen met EPA;
 • Weet u hoe dit te bereiken is in de GGZ en wat daarvoor nodig is.
12 december 2019
Workshop 1 - Diagnostiek van bewegingsstoornissen in de dagelijkse praktijk –

In deze workshop worden verschillende bewegingsstoornissen besproken aan de hand van filmmateriaal. Daarbij gaan we vooral in op praktische kant van het uitvoeren van het bewegingsonderzoek, het scoren van ernst en het vastleggen van het beloop. Aan de hand van filmmateriaal van verschillende (delen van) bewegingsonderzoeken kan worden geoefend met het vast leggen van wat de deelnemers zien (welke bewegingsstoornis), waar (locatie) en de mate van ernst in rapportage en gevalideerde meetinstrumenten voor bewegingsstoornissen.

Na afloop van deze workshop:

 • kunt u onderscheid maken tussen de belangrijkste psychofarmaca-geïnduceerde bewegingsstoornissen;
 • herkent u de belangrijkste psychofarmaca- geïnduceerde bewegingsstoornissen;
 • kunt u de diagnostiek van bewegingsstoornissen betrouwbaar vastleggen.
12 december 2019
Workshop 2 - Leefstijl als medicijn bij EPA: meer actie = minder pillen?

Ondanks de (ingrijpende) bijwerkingen van medicatie weten we dat de voordelen vaak nog opwegen tegen de nadelen; we zullen er dus mee moeten dealen. Mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) gebruiken vaak veel medicatie, langdurig, in hoge dosering. Naast het zo goed mogelijk instellen van medicatie is er echter nog weinig onderzoek naar de invloed die een gezonde leefstijl kan hebben op het (voorkomen van) medicatiegebruik.

Een studie bij mensen met EPA in de kliniek liet vermindering zien van medicatiegebruik na leefstijlverbetering. Hoe zit dit? En wat kunnen we ervan leren?

Na afloop van deze workshop: 

 • Bent u op de hoogte van de laatste kennis t.a.v. het verband tussen leefstijlinterventies en medicatiegebruik bij mensen met EPA;
 • Bent u op de hoogte van de invloed die leefstijlverbetering kan hebben op het medicatiegebruik bij mensen met EPA;
 • Hebt u kennis genomen van en nagedacht over mogelijke verbanden die kunnen leiden tot vermindering van medicatiegebruik door leefstijlverbetering.
12 december 2019
Workshop 3 - Screening op Somatische problemen en medicatieveiligheid op poliklinieken: Hoe regel je dat? Wat kom je tegen? Wat levert het op?

In deze workshop gaat Bennard Doornbos met de deelnemers in gesprek over het praktisch implementeren van een programma voor somatische screening binnen de poliklinieken van een GGz instelling. Hij bespreekt de resultaten van 5 jaar MOPHAR bij GGz Drenthe.

Er wordt een beeld geschetst van de inhoudelijke en organisatorische vragen die spelen bij het invoeren van zo'n programma. Invoeren blijkt zeker de moeite waard; dat blijkt wel uit de resultaten die GGz Drenthe kan laten zien. Maar zelfs als een programma eenmaal loopt, is het nog niet klaar. Want wie behandelt de bijwerkingen en metabool syndroom? Wat doe je met uitkomsten van levensstijlinventarisatie?

In een praktische workshop gaat Bennard met jullie hierover in gesprek. Het doel van deze workshop is dat u de sessie verlaat met een concreet plan van de eerste 2 tot 3 acties om een somatisch screeningsprogramma in te voeren. 

Na afloop van deze workshop:

 • Heeft u een duidelijk inzicht in wat nodig is om een goed lopend somatisch screening-programma in te voeren;
 • Weet u wat systematisch screenen op poliklinieken psychiatrie oplevert, zowel aan gegevens over de patiënt, maar ook wat betreft de organisatie van zorg;
 • Begrijpt u dat somatische screening, medicatieveiligheid en behandeling van bijwerkingen ketenzorg is. U heeft een goed idee over mogelijkheden en weerstanden die je in de keten tegenkomt.
12 december 2019
Workshop 4 - Somatische zorg verbeteren in de psychiatrie: dilemma’s en moeilijkheden omzetten in kansen

Deze workshop bestaat uit twee onderdelen; het eerste deel bestaat uit een discussie waarin dilemma’s rondom de somatische zorg worden besproken en verschillende meningen en opvattingen hierover worden bediscussieerd. Met behulp van een interactieve app kan iedereen participeren. Uitkomsten hiervan zullen worden gelegd naast de uitkomsten van een enquête onder voorschrijvers binnen Pro Persona en de NVvP SurveyMonkey over somatiek en psychiatrie.

In het tweede deel zullen we proberen met elkaar de moeilijkheden die in het eerste deel naar voren zijn gekomen om te denken in mogelijkheden en oplossingen. Wellicht dat we dan met elkaar meteen al een kleine bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de somatische zorg binnen de GGZ.

Na afloop van deze workshop:

 • Kent u de knelpunten voor verbetering van de somatische zorg binnen de GGZ;
 • Weet u hoe een aantal van die knelpunten om te denken zijn in kansen en mogelijkheden;
 • Begrijpt u dat het belangrijk is om met elkaar de schouders eronder te zetten de somatische zorg te verbeteren en dat alle kleine beetjes helpen.
12 december 2019
Workshop 5 - Medicamenteuze interventies bij psychofarmaca-geïnduceerde gewichtstoename

In deze workshop komen de deelnemers meer te weten over de mate van gewichtstoename als bijwerking van verschillende (groepen) psychofarmaca. Aan de hand van een interactieve vorm en casuïstiek leren de deelnemers over wetenschappelijk onderzochte interventies bij psychofarmacageïnduceerde gewichtstoename en ter preventie daarvan. 

Na afloop van deze lezing/workshop:

 • Kent u de verschillen in (groepen) psychofarmaca voor wat betreft de mate waarin ze gewichtstoename veroorzaken;
 • Kunt u geneesmiddelen noemen die zijn onderzocht als medicamenteuze interventie bij psychofarmaca-geïnduceerde gewichtstoename;
 • Kunt u de meest geschikte farmacotherapeutische opties benoemen ter preventie en behandeling van gewichtstoename tijdens psychofarmacongebruik.
12 december 2019
Workshop 6 - Cardiologie in de psychiatrie: ECG workshop

Psychiater Roos van Westrhenen en cardioloog Navin Bindraban gaan met deze workshop in op het raakvlak van de psychiatrie en cardiologie. Wanneer zou u het maken van een ECG moeten overwegen? Daarnaast behandelen de workshopleiders hoe u een ECG systematisch kunt beoordelen aan de hand van 7+2 stappenplan. Deelnemers krijgen bovendien de mogelijkheid om zelf ECG’s mee te nemen, om deze gezamelijk te kunnen beoordelen.

Na afloop van deze workshop: 

 • Kunt u inschatten wanneer het gewenst is om een ECG te maken bij een psychiatrische patient, aan de hand van (cardiovasculaire) klachten en relevante voorgeschiedenis;
 • heeft u aan de hand van ECG’s uit de dagelijks praktijk systematisch kunnen oefenen met beoordelen.
12 december 2019

Sprekers

Hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar
Psychiater en Hoogleraar Psychiatrie
Onderzoeker, gezondheidspsycholoog en epidemioloog
Coördinerend VS GGZ polikliniek bijwerkingen en hoofdredacteur Psyfar vs
Psychiater, behandelcoördinator en onderzoeker
Apotheker en aios ziekenhuisfarmacie
Psychiater, klinisch farmacoloog

Locatie

Orpheus
Churchillplein 1
7314 BZ Apeldoorn

Route plannen