Marie-José van Hoof

kinder- en jeugdpsychiater

Marie-José van Hoof is (kinder- en jeugd)psychiater, psychotraumatherapeut en orthopedagoge. Ze is zelfstandig gevestigd in een multidisciplinaire praktijk iMindU. Ze is onder andere voorzitter van de expertgroep Trauma & Kindermishandeling van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en van de commissie Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de NVvP.

Terug naar het evenement