dr. Nynke Boonstra,

Verpleegkundig specialist GGZ

Dr. Nynke Boonstra is werkzaam als Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden hogeschool, VS GGZ bij het VIP team van GGZ Friesland. Zij is de afgelopen 10 jaar als praktijkopleider bij GGZ Friesland & VNN betrokken geweest bij het opleiden van Verpleegkundig Specialisten GGZ. Vanuit haar lectoraat werkt zij aan toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie en herstelbevordering in het brede domein van de psychiatrie. Een van de onderzoekslijnen binnen haar lectoraat is gericht op personen met onbegrepen gedrag.

Terug naar het evenement