dr. J. (Jeroen) Deenik

Onderzoeker, gezondheidspsycholoog en epidemioloog

Na het behalen van zijn bachelordiploma Psychomotorische Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, studeerde Jeroen Deenik Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Twente in Enschede. Zijn masterthese scheef hij bij GGz Centraal. Hij onderzocht sedentair gedrag (liggen/zitten) en fysieke activiteit en relaties met psychologische factoren bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) in de langdurige zorg.

Na zijn afstuderen in 2014 bleef Jeroen, gepakt door het onderwerp, onder werkervaringscontract werken bij GGz Centraal. Na het verkrijgen van subsidie kon hij zijn promotieonderzoek starten, wat hij als extern promovendus deed bij de Universiteit Maastricht, onder supervisie van Prof. dr. Peter van Harten. In aanvulling op zijn eerdere onderzoek bestond zijn promotieonderzoek hoofdzakelijk uit het evalueren van een multidisciplinaire leefstijl-bevorderende behandeling voor mensen met EPA in de langdurige zorg (de MULTI studie). Jeroen rondde zijn promotieonderzoek succesvol af in mei 2019. Tijdens zijn promotietraject behaalde Jeroen de master Epidemiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Sinds 2018 werkt Jeroen bij GGz Centraal als onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn Psychotische Stoornissen. Daarnaast is hij verbonden aan de masteropleiding Psychomotorische Therapie bij Hogeschool Windesheim, waar hij studenten begeleidt tijdens hun masterthese. Jeroen is gastdocent bij verschillende cursussen voor zorgprofessionals en geeft studenten les over fysieke activiteit en leefstijl in de geestelijke gezondheidszorg.

Terug naar het evenement